Den Haag

Groenbericht maart - april 2021

64e jaargang nr. 2 – mrt.-april 2021

afz. Groot Hertoginnelaan 11

2517 EA Den Haag

                                                                               

 

Groenbericht voor de maanden maart en april 2021

Tweemaandelijks bericht van de afdelingen Delft, Den Haag,

Leidschendam en Wassenaar.

 

Elk lid van de KMTP/Groei & Bloei kan deelnemen aan alle in

dit bericht opgenomen activiteiten.

Agenda voor de maanden maart en april 2021

Ma.8-3   Alg.Ledenverg./ Eetbare tuin (via Teams)  afd. Delft.

Do.25-3 Paasschikking (per mail)                                      afd. L’dam

Di.20-4  Composteren kan je leren (via Zoom)                  afd. L’dam

Za.17-4  Plantenruilbeurs in De Papaver                           afd. Delft

Za. 24-4 Plantenruilbeurs                                                  afd. W’naar

14 t/m 17-6 4daagse Tuinenreis Noord Nederland           afd. Den Haag en Leidschendam

 

Let op: Het volgende Groenbericht verschijnt rond 1 mei 2021.

Geen bericht ontvangen? Meld dit aan Liesbeth Hazekamp,

tel. 070-3654445  email: info@denhaag.groei.nl.

 

Wilt u het groenbericht liever digitaal dan per post ontvangen?

Spaar papier en portokosten en meld u aan bij info@denhaag.groei.nl

 

AFDELING DELFT en omstreken

Website: www.delft.groei.nlInformatie: info@delft.groei.nl

Maandag 8 maart 20 uur:Algemene Leden Vergadering/Presentatie ’Eetbare Tuin’

Deze zal niet zoals gebruikelijk in OBS De Eglantier plaats vinden, maar aangepast aan de omstandigheden van deze tijd via een livestream Microsoft Teams zijn te volgen.

Na het huishoudelijke gedeelte volgt een presentatie over De Eetbare Tuin door Joost van Manos Verdes, een heel ervaren tuinvrouw die al een aantal eetbare tuinen heeft ontworpen en ons meeneemt in dit proces.

Aanmelden voor deze avond op  info@delft.groei.nl . Een week van tevoren krijgt u een inlog-link en de stukken toegestuurd. Als iemand niet online kan deelnemen, laat het ons weten. Dan kijken we of we kunnen regelen dat men elders aansluit. 

Zaterdag 17 april : Plantenruilbeurs in de Papaver

Adres : Korftlaan 6, 2616 LJ Delft. Ingang via het Linnaeuspad.

Vanwege corona is onze gebruikelijke locatie op de Botanische Tuin niet beschikbaar, maar gelukkig kunnen we wel bij het Duurzaamheidscentrum de Papaver terecht, wat ook in de afgelopen herfst heel plezierig was. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud. De looproute is ter plekke aangegeven. Toegang is gratis.

Van 10:00-10:30 kunnen tuin- en kamerplanten ingeleverd worden.

Vanaf 10:30 gaat het ruilen beginnen.

Er zullen bij de Papaver voor 1 Euro stekjes en zaden uit de kruidentuin te koop zijn, ook is er de mogelijkheid van een consumptie op het terras.

Uiteraard voldoet de ruilbeurs aan de coronaregels. Leest u aub de volgende instructies door. We geven elkaar de ruimte! 

 • Houdt ten allen tijde 1,5 m afstand, tenzij u een huishouden deelt. 
 • Desinfecteer bij aankomst uw handen met handgel die klaarstaat. 
 • Mondkapjes worden geadviseerd. 
 • Deelnemers zetten de meegebrachte planten zelf op de aanwezige tafels. Een G&B-vrijwilliger geeft de plek aan. 
 • Planten worden in potten aangeleverd en zijn liefst voorzien van een naam. 
 • Na het plaatsen van meegebrachte planten gaat u naar een wachtplek om ruimte te maken voor nieuwe inleveraars. 
 • Het is niet toegestaan om tussentijds de verzameling aan ingeleverde planten te bekijken. 
 • Om 10:30 gaan kleine groepjes (in volgorde van aankomst) de tafels rond om nieuwe planten uit te zoeken. Om ervoor te zorgen dat latere groepjes ook nog keuze hebben per ronde maximaal 2 planten. 
 • Na iedere ronde mag men achteraan aansluiten op de wachtplek voor een volgende ronde tot de planten op zijn. 
 • Voor wie geen planten kan inleveren, is er vanaf 11.00 uur de kans om te kijken of er nog iets van zijn/ haar gading bij is.

Zo zorgen we er samen op een veilige manier voor dat planten een mooie, nieuwe plek in uw tuin of huiskamer kunnen vinden!

Houdt de website delft.groei.nl  in de gaten voor online lezingen !

Een van de corona-ontwikkelingen is dat er regelmatig online lezingen worden gehouden. Soms heeft onze afdeling de gelegenheid om aan te sluiten bij een lezing die door een andere afdeling wordt georganiseerd. Omdat we dat pas enkele weken van tevoren weten, kunnen we u geen agenda aanbieden. Zodra we het weten, plaatsen we het op onze website delft.groei.nl en kondigen het aan in onze nieuwsbrief (aanmelden via de website). Het aantal plaatsen is vaak gelimiteerd, dus wees er snel bij. 

 

AFDELING DEN HAAG

Secretariaat en Ledenadministratie: Groot Hertoginnelaan11 2517 EA 070-365 44 45 email: info@denhaag.groei.nlwebsite: www.denhaag.groei.nl

 

Activiteiten in maart en april.

Op de planning stond een aantal activiteiten, Lenteschikking, groenochtenden en Geraniummarkt.

Voorlopig blijft het coronavirus, met alle daartegen geldende maatregelen, ons danig in de weg zitten.

Mocht het toch nog mogelijk blijken iets te organiseren, dan sturen we een nieuwsbrief rond.

Raadpleeg ook geregeld onze website www.denhaag.groei.nl

Rozen snoeien in het Westbroekpark.

Traditioneel is onze derde zaterdag in maart gereserveerd voor de rozensnoeidemonstratie. De bijeenkomst op de Stadskwekerij kan dit jaar waarschijnlijk niet doorgaan, maar er is een alternatief.

Vanaf 1 maart worden in het Rosarium van het Westbroekpark weer de rozen gesnoeid. Dat gebeurt daar handmatig, met een snoeischaar en rozenstruik voor rozenstruik. In feite is er deze maand één doorlopende cursus rozensnoeien.

Maak uw wandeling door het park, vergelijk een rozenbed dat nog gesnoeid moet worden met een bed dat al wel gesnoeid is en pas deze les toe op uw eigen rozen.

U zult dan ook merken dat na de eerste schrik – dat is veel te drastisch, dat komt nooit meer goed – u ook ontdekt hoe sterk een roos is. In de eerste maand wat aarzelende groei, maar na wat warmte en voldoende regen staan ook uw rozen in juni/juli vol in bloei. Als u dan de uitgebloeide rozen uitknipt geniet u - eind augustus, begin september - weer van de tweede bloei.  Succes!!

Groei & Bloei-Den Haag zaden.

Bericht van Anne Kingma.

Terwijl ik dit stukje schreef zaten we midden in sneeuwstorm Darcy, de sneeuwhoogte in mijn tuin was inmiddels zo’n 15 cm en het vroor 5 graden. Wie had dat gedacht een week daarvoor? Op de President Kenndylaan stonden de narcissen al volop te bloeien en in mijn tuin de Helleborus en de sneeuwklokjes. Ook  de vroege Irissen in mijn bollenpotten stonden al in bloei.

Februari is de maand  waarin we al weer plannen gaan maken wat er komende maanden gezaaid moet worden voor tuin, moestuin of balkon. Sommige leden zijn binnen al begonnen met zaaien! Met dit weer is het heerlijk om in catalogi te snuffelen, aantekeningen te maken en bestellingen te doen bij webshops of ( als sneeuw en ijs weer verdwenen zijn) bij je eigen tuincentrum in de buurt.

Eind februari kan er al voorgezaaid worden in huis of in een warme kas, u kunt op de landelijke site van Groei & Bloei zien hoe dat in zijn werk gaat of uw aantekeningen nakijken van de Groenochtend van februari 2020 waar Yvonne Zeelenberg liet zien hoe we kunnen zaaien en stekken. Helaas ging de Groenochtend van februari dit jaar, vanwege Corona, niet door, maar we hopen dat u door dit stukje geïnspireerd raakt om uw woonkamer binnenkort om te toveren tot warme kas.

Ook Groei & Bloei afd. Den Haag heeft veel zaden! Begin januari heb ik alle, in het najaar binnengekomen zaden, geschoond,  in potjes gedaan  en gelabeld. Ik heb de zaden gedigitaliseerd en ze staan op de website van Groei & Bloei afd. Den Haag. U kunt daar kijken of er iets leuks bijzit en contact met mij opnemen. Die zaden kunnen nu besteld en op afspraak opgehaald worden: per mail: a.kingma@kingmamail.nl of per brief aan: Anne Kingma , Spotvogellaan 33, 2566 PB te Den Haag, met een gefrankeerde retourenvelop met naam en adres van de aanvrager.

Ik heb alleen de Latijnse namen vermeld met de evt. bijzonderheden, als iemand alleen de Nederlandse naam weet kan hij/zij ‘Googelen’ naar de Latijnse naam.

Zo kunnen we misschien veel mensen blij maken en aan het zaaien krijgen!

We hopen dat we in een van de komende maanden toch weer een Groenochtend mogen en kunnen organiseren en dat u dan massaal uw zelf gezaaide plantjes inbrengt!

Programma buren op de website

In deze moeilijke coronatijd willen wij als Haagse afdeling van Groei & Bloei het voorbeeld volgen van de afdeling Westland en op onze site ook een link zetten naar de buurafdelingen.

Sommige afdelingen zijn inventief, zijn verder in het online aanbieden van activiteiten. Het rayon Zuid Holland Noord, waartoe ook Den Haag behoort, stimuleert het over de grenzen van de afdeling kijken en het delen van activiteiten. Daarom staan op de website www.denhaag.groei.nl/activiteitende diverse websites. Doe er uw voordeel mee.

Hier is, als voorbeeld, een aankondiging van de afdeling Alphen www.alphen.groei.nl in samenwerking met de bibliotheek Rijn en Venen: https://rijnenvenen.op-shop.nl/?search=proeftuin

Programma Proeftuin Online

Het plan is vrijwel maandelijks een nieuw webinar te verzorgen met praktische informatie over natuurlijk moestuinieren en lokale voedselteelt.

Op woensdag 17 februari gaat Ancella Steketee van Solude’s Heerlijke Tuinen in op het ontwerpen en het beplanten van een eetbare siertuin

Woensdag 17 maart vertelt Weleda-tuinman Jan Graafland over zijn bijzondere kijk op planten én dieren in ‘zijn’ tuin.

In memoriam.

Eind 2020 kregen we bericht dat Hermine Verweij op 92 jarige leeftijd is overleden.

Deelnemers aan onze excursies kennen Hermine als de lieve oude dame die samen met haar partner Roel alle excursies meemaakte. Altijd vrolijk, zeer humoristisch, belangstellend en heel bescheiden, maar ondertussen kon je met alle vragen bij haar terecht. Zij had een zeer grote plantenkennis.

We zullen haar missen.

 

Kijk ook op de websitewww.denhaag.groei.nl

Meld u daar aan voor de nieuwsbrief.

.

Wilt u het groenbericht liever digitaal dan per post ontvangen?

Spaar papier en portokosten en meld u aan bij info@denhaag.groei.nl

 

AFDELING LEIDSCHENDAM e.o.

Secr: Abr. Douglaslaan 131, 2273 GR, Voorburg, tel. 070 3877021.

Ledenadm: Frekeweg 118, 2263 KB, Leidschendam, tel. 070 327 26 26

website: www.leidschendam.groei.nl

PLANNEN VOOR HET ACTIVITEITENPROGRAMMA 2021

We willen graag een mooi en veilig jaarprogramma voor u organiseren zodat 2021 geen verloren jaar wordt. Maar we moeten er helaas rekening mee houden dat er vooral de eerstkomende maanden nog niet veel kan.

Veel hangt af wat de invloed van de vaccinaties en de ontwikkeling van het aantal besmettingen komende maanden gaat zijn. De ervaring heeft echter geleerd dat deze ontwikkelingen soms in korte tijd een totaal andere kant opgaan en dan moeten we onze plannen weer bijstellen of activiteiten cancelen.

Het is daarom belangrijk dat u steeds onze Website raadpleegt alvorens u naar een van de aangekondigde activiteiten toegaat. Nog beter is het dat u zich aanmeldt voor onze digitale nieuwsbrief (via een mailtje naar [info@leidschendam.groei.nl]) dan kunnen wij u actief berichten als er onverwachte ontwikkelingen zijn.

 

Wat in elk geval niet kan:

De 3 ingeplande voorjaarslezingen in Het Heuvelhonk hebben we gecanceld. Onze algemene ledenvergadering (AVL) zullen we ook dit jaar weer digitaal moeten afhandelen. We hebben besloten tot eind mei geen excursies te organiseren.

Wat wel of misschien kan:

In elk geval kunnen twee activiteiten wel doorgaan omdat daar geen fysieke contacten bij nodig zijn.

Voortuinkeuring, waarbij de jury vanaf de straat 3x (in voorjaar, zomer en herfst) de voortuinen beoordeeld. U hoeft zich nog niet voor deelname aan te melden.

De voortuinkeuring wordt elk jaar in andere wijken van onze gemeente georganiseerd. Kandidaat deelnemers ontvangen een uitnodiging om mee te doen.

Tuinmetamorfosewedstrijd, Waarbij de deelnemers worden uitgedaagd hun tuin te vergroenen. Door één of meer foto’s van vóór en van ná de metamorfose in te sturen kan de jury beoordelen wie het beste resultaat heeft bereikt. (zie elders in dit Groenbericht)

Paasdecoratie maken: bij elkaar komen kan nog niet, maar we kunnen wel een workshop op afstand organiseren. (Zie elders in dit Groenbericht)

Online presentatie over zelf composteren. Op 20 april willen we een online Zoompresentatie organiseren (zie elders in dit groenbericht}.

De Groei & Bloei Nationale Tuinweek: dan is het inmiddels juni. We hopen dat tegen die tijd wat versoepeling mogelijk is en een aantal buiten activiteiten, wellicht met de nodige aanpassingen, door kunnen gaan zoals:

Groei & Bloei actie Tegel eruit Plant erin: op zaterdag 12 juni. Tegen inlevering van één oude tegel ontvangt u een mooie tuinplant.

Plantjesdag: ook op zaterdag 12 juni. Groei & Bloei zorgt voor biologisch gekweekte bewortelde kruidenstekjes, plantpotjes en potgrond. Iedereen kan zelf een paar kruidenplantjes oppotten en thuis opkweken.

Opentuinen dag: op zaterdag 19 juni. U kunt zich nu al opgeven via e-mail [jan.gonnie@alpineflowers.nl] of telefoon 070 327 8959 (na 19.00 uur).

Meerdaagse tuinenreis naar tuinen van Noord-Nederland van 14 t/m 17 juni. Zie voor uitgebreide informatie in dit Groenbericht.

We gaan proberen de gecancelde voorjaarslezingen naar het najaar te verplaatsen.Als de ontwikkelingen het veilig toelaten willen we vanaf juli ook weer een paar excursies organiseren net als workshops voor het maken van mooie groen- en bloemdecoraties.

Jaarvergadering 2021 in coronatijd.

In onze statuten is vastgelegd dat de afdeling elk jaar vóór 1 april een Algemene Leden Vergadering (AVL) moet organiseren.Door de coronamaatregelen van de overheid kunnen we dat ook dit jaar niet doen op de gebruikelijke manier met een bijeenkomst in Het Heuvelhonk, daarom wil het bestuur de ALV weer op een alternatieve manier invullen. Belangrijk daarbij is dat alle leden de gelegenheid krijgen de ALV-stukken in te zien en er commentaar op te leveren. Alleen leden van Groei & Bloei afdeling Leidschendam e.o. kunnen een mail sturen naar info@leidschendam.groei.nl met verzoek de stukken van de ALV 2021 te mogen ontvangen. Deze stukken worden dan naar deze leden toegestuurd met het verzoek om vóór 21 maart a.s. eventueel commentaar en goedkeuring van de voorgestelde invulling van de bestuursfuncties, weer via hetzelfde mailadres te sturen. Daarbij moet opgemerkt worden dat de begroting voor 2021 zoals door onze penningmeester is opgesteld met de nodige reserves moet worden beoordeeld.

Hopelijk kunnen we dit najaar weer langzaam een aantal van onze activiteiten oppakken, maar dan hoeven we geen tijd meer te besteden aan de ALV.

Wij hopen dat u allemaal gezond door deze moeilijke tijd heen komt en wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen van onze afdeling van Groei & Bloei.

Het bestuur.

Zoomlezing “Composteren kan je zelf ook!”

Op dinsdag 20 april 2021 om 20.30 uur organiseren wij een online lezing van c.a. 45 minuten over zelf composteren.

Je kunt ervoor kiezen om je groente-, fruit- en tuinafval gewoon in de kliko te gooien. Maar dan gooi je eigenlijk waardevol materiaal weg waar je de planten in je tuin of in potten heel veel plezier mee kan doen.

Maar voordat jouw planten wat aan het GFT-afval hebben, moeten je het eerst geschikt maken door het te composteren. Daarmee maak je op een duurzame manier van GFT-afval een prima bodemverbeteraar voor jouw tuin- en kamer- of balkonplanten.

De lezing wordt verzorgd door Jan Blokland, een zeer ervaren tuinier die bekend is van de uitgebreide tuinonderhoud cursussen voor beginnende en gevorderde tuiniers.

Na een korte uitleg wat compost voor invloed heeft op het bodemleven in tuin of potgrond worden verschillende manieren om zelf te composteren uitgelegd.

Enkele onderwerpen waar aandacht aan wordt gegeven zijn: Wat mag wel of niet op de composthoop? Hoe kan je het beste het GFT-afval verdelen? Welke type composthoop past het beste bij jou? Hoe kan je compost optimaal gebruiken?

 

Om aan deze lezing deel te nemen moet je je vooraf aanmelden via een mail naar info@leidschendam.groei.nl

Deelname is gratis. Er kunnen maximaal 100 mensen deelnemen. Als er zich meer dan 100 mensen aanmelden danzullen we een tweede lezing organiseren.

Deelnemen is eenvoudig. De mensen die zich hebben aangemeld ontvangen daarvoor een bevestiging per mail met een link waarmee ze via Zoom aan de lezing kunnen deelnemen..

BLOEMSCHIKKEN/ Groen & Doen

Paasschikking

Op donderdagmiddag 25 maart is er de mogelijkheid om een pakket met bloemschikmaterialen op te halen bij Wally Zweekhorst, waarvan een paasschikking gemaakt kan worden net zoals met Kerst, toen we helaas niet in het Heuvelhonk terecht konden en wij jullie toch de mogelijkheid wilden geven om een mooi kerststuk te maken.

Het stuk wordt gemaakt in dezelfde zwarte schaal als het kerststuk. Heb je deze schaal niet, dan kan daar voor worden gezorgd. Opgeven bij aanmelden.

We gebruiken berkentakken, groen, bloemen en div. paasdecoratie. Er worden foto’s van het stuk op de mail gezet, zodat je weet hoe het gemaakt is.

De kosten bedragen € 20,- Met een schaal € 25,-

Opgeven kan door te mailen naar wallyzweekhorst@ziggo.nl of bellen 0682005588.

Ophalen op donderdagmiddag 25 maart tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Adres: Teylingen 5, Leidschendam.

 

EXCURSIES/ TUINREIZEN 2021

Tuinenreis naar Noord Nederland.

Alles met inachtneming van eventueel niet doorgaan wegens Corona.

Niemand weet hoe het volgend jaar verloopt, maar we hopen uiteraard met z’n allen dat het in 2021 wel lukt om deze prachtige tuinenreis te maken.

De gehele flyer met uitgebreid programma kunt u aanvragen via

Email: olsthoorn.anneke@gmail.com  of telefonisch 06 83543393 (na 19.00 uur)

 

Programma Tuinen van Noord- Nederland met Groei en Bloei Den Haag en Groei en Bloei Leidschendam-Voorburg.

4 dagen per luxe touringcar van maandag 14 t/m  donderdag 17 juni 2021.

We verblijven 3 nachten in het 3 ***Brouwhotel Parkzicht in Veendam.

De reissom bedraagt bij vanaf:

25 deelnemers              560,00 euro

30 deelnemers              535,00 euro

35 deelnemers              520,00 euro en

40 deelnemers              510,00 euro.

Inbegrepen :

Het vervoer per luxe touringcar met toilet en airconditioning, bemand door een ervaren chauffeur

Reisbegeleiding door een op tuingebied deskundige reisleiding van Garden Tours

3 nachten in bovengenoemd hotel incl. ontbijt en diner

Kosten van de entrees daar waar mogelijk incl. koffie/thee en incl. 4 gereserveerde lunches Programmaboekje met tuinbeschrijvingen bij vertrek.

Niet inbegrepen:

Uitgaven van persoonlijke aard en een eventuele annulerings-en /of reisverzekering

Administratiekosten: € 25,- per factuur

Calamiteitenfonds: € 2,50 per factuur.

Doe mee aan de tuinmetamorfose wedstrijd 2021!

Met deze wedstrijd wil Groei & Bloei vooral tuineigenaren met een dicht geplaveide tuin uitdagen hun tuin te vergroenen en daarmee bij te dragen aan een groenere omgeving. Natuurlijk kunt u een paar tegels vervangen door een paar planten en daarmee helpen wateroverlast bij hevige regenval te voorkomen, maar het zou nog veel mooier zijn als u een stapje verder gaat en een werkelijke metamorfose in uw tuin of op uw terras teweeg kunt brengen.

Door een dicht geplaveid deel om te toveren tot een ware groene oase, dient u meerdere doelen:

 • Een beter leefklimaat voor uzelf en de dieren in de tuin.
 • Een betere afwatering van overtollig hemelwater en in standhouden grondwaterpeil.
 • Een aanzienlijk minder heet terras bij tropische hitte dagen.
 • En niet in de minste plaats, een kleurrijker uitzicht vanuit huis en terras.

Wat moet u doen om een kans te maken op een van de aantrekkelijke prijzen?

Maak een of meer foto’s van vóór en van ná de tuinmetamorfose. Probeer met de foto’s goed duidelijk te maken waarom de jury uw tuin moet uitkiezen als de winnaar. Maak de foto’s in JPEG-formaat.

Stuur minimaal 1 foto van de oude en 1 foto van de nieuwe situatie vóór 10 oktober 2021 via de mail naar: info@leidschendam.groei.nl.

Een deskundige en onafhankelijke jury zal de inzendingen beoordelen. Op een feestelijke bijeenkomst in november zal de uitslag bekend worden gemaakt. Deelnemers ontvangen een uitnodiging.

AFDELING WASSENAAR

Secretariaat en Ledenadministratie: Joh. De Wittstraat 20 2242 LB Wassenaar tel. . 0651005946 wwestgeest8@gmail.com website: www.wassenaar.groei.nl

 

Plantenruilbeurs

Het is bijna al weer een jaar geleden dat onze afdeling haar laatste activiteit voor de Coronacrisus organiseerde in de vorm van een plantenruilbeurs en wel op 14 maart 2020, twee dagen voor de eerste lockdown die maandag 16 maart inging.

Zonder een te groot voorschot te willen nemen op de ontwikkelingen de komende maanden, wil ons bestuur een datum vastleggen voor een nieuwe ruilbeurs eind april, in de hoop dat de dan geldende maatregelen het organiseren van een ruilbeurs niet tegenhouden.

Als datum voor onze voorjaarsruilbeurs kiezen we zaterdag 24 april aanvang 10.30 uur en te houden op de voormalige kwekerij aan de Paauwlaan, gelegen tussen Huize Ruijs, de ambassadewoning van Brazilië, en het terrein van de Scouting De Paauw. De ingang is gemarkeerd door de Groei & Bloei banier. Iedereen die tijdens het tuinwerk planten overhoudt, kan deze tijdens de ruilbeurs ruilen tegen andere tuinplanten. Een kopje koffie met koekje staan voor u klaar. Ook ontvangt elke bezoeker zakjes met zaden als pluksla, koekruid, anijsplant e.d.

Vanwege de onzekerheid over het al dan niet doorgaan van de ruilbeurs, raadt het bestuur bezoekers aan om kort voor de ruilbeurs eerst telefonisch contact met het bestuur op te nemen.

Informatie: zie onderstaande adressen.

Ber Hubben:       tel. 070 5117660 en email: beringe@casema.nl

Wim Westgeest: tel. 06 51005946 en email: wwestgeest8@gmail.com