Den Haag

Dag van de Roos op zaterdag 2 juli zal Groei & Bloei niet aanwezig zijn.

Rozenconcours WestbroekparkIn het vorige groenbericht hebben we aangekondigd dat op 2 juli in het Westbroekpark weer het Internationale Rozenconcours zal worden gehouden.

In 2019 werd voor de eerste keer, op voorstel van de gemeente Den Haag, het Rozenconcours verplaatst van de traditionele donderdag naar de zaterdag en gecombineerd met de activiteiten van de Dag van de Roos, die altijd op zondag werd gehouden. Die combinatie is ons minder goed bevallen. Dat was ook de ervaring van enkele andere deelnemende verenigingen die traditioneel op de Dag van de Roos zich presenteerden aan het Haagse publiek.

Kort daarna is bovendien Frans Neuman, van Belle Epoque, overleden. Hij zorgde voor de aanvoer van prachtige rozen in pot voor de verkoop, een extra attractie. Het is niet gelukt hiervoor een vervanging te vinden. Reden waarom wij, mede na overleg met de Nederlandse Rozenvereniging, helaas hebben moeten besluiten dit jaar af te zien van deelname aan het programma voor de Dag van de Roos.

Wij beraden ons nu hoe we volgend jaar, in combinatie met de gemeenteen de overige groene verenigingen, weer een aantrekkelijk programma voor de Dag van de Roos aan het Haagse publiek kunnen presenteren.