Den Haag

Ledenbijeenkomst dinsdag 28 juni 2020 Een bezoek aan Plukkerij Framblij in Monster.

Even iets verder van huis maar met elkaar moeten we dit kunnen organiseren.

Kwekerij Framblij is een oud familie-bedrijf, geen echt groot productiebedrijf. Om een indruk te krijgen over het verleden en het heden worden we bij aankomst ontvangen met een kopje koffie of thee en krijgen we een korte uitleg en een rondleiding. Tijdens de rondleiding wordt uitleg gegeven over de teelt van de verschillende fruit- en groentesoorten die er op het bedrijf aanwezig zijn. Educatief ondersteund door vele oude foto’s, een film uit 1930 en een verzameling oud gereedschap. Aansluitend is er de mogelijkheid om zelf wat fruit te plukken of te kopen. PlukkerijFramblij is gevestigd aan de Zwartendijk 11 in Monster. We worden verwacht om 14.00 uur.

Gaat u mee, meldt u dan aan bij onze secretaris, mw. L. Hazekamp, tel: 070-3654445 of via de mail info(at)denhaag.groei.nl. Dat geeft dan tevens de mogelijkheid om te kijken wie met wie kan mee rijden zo dat nodig is.