Den Haag

Groenbericht januari - februari 2020 afdeling Den Haag

AFDELING DEN HAAG

Secretariaat en Ledenadministratie: Groot Hertoginnelaan11 2517 EA 070-365 44 45 email: info@denhaag.groei.nl website: www.denhaag.groei.nl

 

Ledenbijeenkomsten

1. Nieuwjaarsbijeenkomst in combinatie met de Algemene Ledenvergadering 2020

In navolging van voorgaande jaren houden we op de eerste groenochtend in het nieuwe jaar, zaterdag 18 januari, onze Nieuwjaarsbijeenkomst in combinatie met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2020 van de afd. Den Haag van de KMTP/Groei&Bloei is als volgt samengesteld:

1. Opening en mededelingen.

2. Verslag van de 146e Algemene Ledenvergadering, gehouden op zaterdag 19 januari 2019.

3. Jaarverslag over 2019.

4. Financiële verantwoording over 2019 en de begroting voor 2020.

5. Verslag van de kascommissie en decharge van de penningmeester.

6. Bestuurs- en commissiemutaties.

7. Rondvraag.

Met betrekking tot punt 6 van de agenda kan worden gemeld dat dit jaar periodiek aftredend zijn de vice-voorzitter, de heer K. Pors en ons bestuurslid, mevrouw E.H. Verster.

Afgelopen jaar heeft ons geleerd dat onder bijzondere omstandigheden de vervanging van taken binnen het bestuur veel extra vraagt van de overige bestuursleden. Met het nog steeds vacant zijn van de functie van voorzitter en het formeel niet herkiesbaar zijn van mevrouw E.H. Verster ontstaat een verdere verzwakking. Reden waarom het bestuur van de afdeling Den Haag in haar decembervergadering heeft besloten het volgende voorstel aan de Algemene Ledenvergadering voor te leggen: Herbenoeming voor een volgende periode als lid van het bestuur mevrouw E.H. Verster, de vacature voorzitter in te vullen met de huidige vice-voorzitter, de heer K. Pors en als vice-voorzitter te benoemen ons bestuurslid mevrouw A. Kingma.

Leden die het jaarverslag en het financieel verslag willen inzien, voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering, kunnen deze stukken opvragen bij de secretaris, mw. E. Hazekamp, tel. 070-3654445. Zaterdag 18 januari 2020 liggen de stukken vanaf 10.00 uur ter inzage in de vergaderruimte.

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering brengen we gezamenlijk een toost uit op het nieuwe verenigingsjaar. Aansluitend krijgt u, onder het genot van een drankje en een hapje, een korte toelichting op onze plannen voor het nieuwe jaar.

Geen ruilbeurs dus, maar wel is er deze ochtend alle gelegenheid om een keuze te maken uit onze nieuwe verzameling bloemen- en plantenzaden.

Aanvang van de bijeenkomst 10.30 uur, kantine van de Stadskwekerij aan de Kwekerijweg 8a, sluiting rond 13.00 uur.

 

Dinsdag 18 februari gaan we op bezoek bij museum Beelden aan Zee, aanvang rondleiding 14.00 uur. Naast de vaste collectie van het museum zijn er exposities van Klaas Gubbels, een overzicht van zijn werken, en van de Franse beeldhouwer Niki de Saint Phalle, Nana’s aan zee.

Klaas Gubbels is dit jaar 85 geworden. Op de tentoonstelling zijn beelden te zien in glas, karton, gips, brons, hout, staal en geassembleerde beelden van gevonden voorwerpen, van passend in één hand tot monumentale beelden die in de patio zijn opgesteld. Veelal doodgewone voorwerpen, op zich niets bijzonders, maar in het oeuvre van Gubbels bijzonder geworden door de wijze waarop deze in beeld worden gebracht. Kenmerkend uit zijn stillevens zijn de ketel, de tafel en een stoel.

Wereldberoemd zijn de Nana’s van de Franse beeldhouwer Niki de Saint Phalle. Kleurrijke, uitbundig vrolijke vrouwenfiguren die dansend, springend en bruisend van energie door het leven gaan. Hun ‘joie de vivre’ werkt aanstekelijk op iedereen. De tentoonstelling Nana’s aan Zee is een solo voor Nana en een ode aan de vrouwelijkheid. Het is een persoonlijke versie van de kunstenaar van Eva, van Venus en van alle vrouwen ter wereld van vroeger en nu.

Voor deelname aan de rondleiding moet U zich aanmelden bij onze secretaris, Liesbeth Hazekamp, tel: 070- 3654445 of via de mail

info@denhaag.groei.nl.

Aan de rondleiding kunnen max. 15 leden deelnemen. Heeft u een Museumkaart, neem die dan a.u.b. mee.

Groen & Doen bij Groei&Bloei

I. Groenochtenden

Zaterdag 15 februari beginnen we weer met onze maandelijkse plantenruilbeurs op de Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a, 2597 JK (toegang via de Badhuisweg) van 9.45-11.45 uur. Graag de planten voor 10.15 uur binnenbrengen en liefst de naam en de kleur erbij.

Al vele jaren vult Yvonne Zeelenberg voor ons de 3e zaterdag van februari in met een praatje en het is ons gelukt om haar weer te strikken. Aanvang 10.45 uur. We gaan het hebben over balkonplanten, maar ik kan ook zeggen: 1 jarigen voor bloembakken en potten, dan begrijpt u wel dat u niet een balkon nodig hebt. Denk maar aan geraniums (pelargoniums) afrikanen, perkgoed is ook een goede benaming.

Bekenden weten dat Yvonne elk jaar ook vroege 1 jarigen bij zich heeft voor de verkoop zoals violen in diverse kleuren en ook hangzakken met jonge plantjes. Februari is nog te vroeg om de zaailingen al in de tuin te zetten, maar het is een prima moment om te zaaien of te stekken, uiteraard kunt u met al uw vragen bij Yvonne terecht.

 

Ook onze zaadverzameling zal aanwezig zijn. Wij stellen het erg op prijs om van u te horen hoe de zaden opgekomen zijn en als u teveel plantjes hebt, dan houden wij ons aanbevolen op de ruilbeurs! Inl. mw. Liesbeth Verster, tel 070-323 35 06, e-mail: liesbeth.verster@ziggo.nl

II. Bloemschikken

Lenteschikking op dinsdagavond 17 maart 2020, aanvang 20.00 uur.

In de kantine van de Stadskwekerij. Voor alle bloemschiklessen geldt: vooraf aanmelden (verplicht) bij Liesbeth Verster, Tel; 323 35 06 of e-mail: liesbeth.verster@ziggo.nl en vooruit betalen  op betaalrekening. KMTP, afd. Den Haag NL42 INGB 0003 4283 11 o.v.v. lente. Aanmelden en betalen vóór 10 maart.

Deze avond geldt als een van de maandelijkse Ledenbijeenkomsten en daarom is de prijs laag gehouden voor leden. De kosten zijn € 18,50 voor leden en € 24,50 voor niet-leden.

De avond wordt verzorgd door Ingeborg Kemperman, meesterbinder. Als uitzondering hoeft u deze keer geen ondergrond mee te nemen, natuurlijk wel uw gereedschap: mes, snoeischaar eventueel draadschaar. In het kader van werken met natuurlijke materialen hebben we een houtschijf als ondergrond. Inl. Liesbeth Verster  070-323 35 06 of

liesbeth.verster@ziggo.nl

 

Kijk ook op de websitewww.denhaag.groei.nl

Meld u daar aan voor de nieuwsbrief.

.