Den Haag

Groenbericht januari - februari 2020

62e jaargang nr. 1 – jan./febr. 2020

afz. Groot Hertoginnelaan 11

2517 EA Den Haag

 

  

 

Het Groenbericht voor de maanden januari en februari 2020

Tweemaandelijks bericht van de afdelingen Delft, Den Haag,

Leidschendam en Wassenaar.

 

Elk lid van de KMTP/Groei&Bloei kan deelnemen aan alle in

dit bericht opgenomen activiteiten.

 

Agenda voor de maanden januari en februari 2020

Za. 18-1  Nieuwjaarsbijeenkomst en ALV            afd. Den Haag

Ma. 20-1  Lezing natuur China en Tibet               afd. Wassenaar

Za. 15-2  Groenochtend – balkonplanten           afd. Den Haag

Ma.  10-2 Voorjaarsbloesem - Cor van Gelderen afd. Wassenaar

Ma. 17-2 Lezing De magie van tuinieren            afd. Leidschendam

Di. 18-2   Bezoek Museum Beelden aan Zee       afd. Den Haag

Do. 20-2  Bloemschikmiddag                            afd. Leidschendam

Ma. 9-3    ALV en lezing over waarde tuinafval    afd. Delft

Di.  17-3  Lenteschikking                                   afd. Den Haag

 

Let op: Het volgende Groenbericht verschijnt rond 1 maart 2020.

Geen bericht ontvangen? Meld dit aan Liesbeth Hazekamp,

tel. 070-3654445  email: info@denhaag.groei.nl.

Wilt u het groenbericht liever digitaal dan per post ontvangen?

Spaar papier en portokosten en meld u aan bij info@denhaag.groei.nl

 

De redactie wenst u allen een gezond en groen 2020!

 

AFDELING DELFT en omstreken

Website: www.delft.groei.nlInformatie: info@delft.groei.nl

 

Aanmelding activiteiten

De aanmelding voor uw activiteit is definitief in volgorde van betaling. Annuleren kan tot 7 dagen voor de activiteit. Het geld wordt teruggestort minus € 2.50 administratiekosten.

Groei & Bloei Delft wenst iedereen een gezond 2020, waarin de tuin en alles wat daarbij komt kijken ons weer veel plezier en voldoening geeft.

Onze eerste activiteit dit jaar is de Algemene Ledenvergadering met een interessante presentatie over het bodemleven in onze tuin.

Natuurlijk zijn er ook de plantenruilbeurzen in de ons zo vertrouwde Botanische Tuin.

De busexcursie zal ons op 9 mei naar de Tuindagen in Beervelde voeren om inspiratie op te doen.

 

Tuinoproep voor de Open Tuinendagop 21 juni 2020:

De voorbereidingen hiervoor zijn gestart en als locatie is dit jaar gekozen voor de Wippolder, vanaf de Oostpoort tussen de Rotterdamseweg en Rijksweg 13, mogelijk ook richting Delfgauw.

Deze dag staat of valt met de bereidheid van tuineigenaren om hun tuin open te stellen. Wilt u anderen laten meegenieten van uw tuin, laat het ons weten:

opentuinendagdelft@gmail.com.

 

Vooraankondiging Maandag 9 maart

19.30  uur: Algemene Ledenvergadering

20.30 uur : Lezing over de grote waarde van tuinafval

door Tanja Dekker – van de Botanische Tuin TU Delft

Onkruid, plassen en drassig gras, compactheid, kroos, vervuild grondwater…..  Op veel plaatsen in ons milieu is het biologisch evenwicht verstoord. Goed kijken naar het bodemleven levert een helder beeld op van wat er in onze tuinen makkelijk beter kan door het herstellen van verstoorde biologie. Het zal duidelijk worden dat dit herstel heel eenvoudig en duurzaam is en weinig kosten heeft.

 

U bent van harte uitgenodigd voor de ALV van G &B Delft en voor de presentatie.

Alleen de lezing volgen mag ook! Toegang gratis.

Locatie: OBS De Eglantier, Ina Boudier Bakkerstraat 2, 2624 NX Delft

Voor meer informatie over de activiteiten kijk op onze website: http://delft.groei.nl. Meld U dan daar graag aan voor de nieuwsbrief. Als U uw e-mailadres recent heeft veranderd graag opnieuw aanmelden.

 

 

 

AFDELING DEN HAAG

Secretariaat en Ledenadministratie: Groot Hertoginnelaan11 2517 EA 070-365 44 45 email: info@denhaag.groei.nl website: www.denhaag.groei.nl

 

Ledenbijeenkomsten

1. Nieuwjaarsbijeenkomst in combinatie met de Algemene Ledenvergadering 2020

In navolging van voorgaande jaren houden we op de eerste groenochtend in het nieuwe jaar, zaterdag 18 januari, onze Nieuwjaarsbijeenkomst in combinatie met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2020 van de afd. Den Haag van de KMTP/Groei&Bloei is als volgt samengesteld:

1. Opening en mededelingen.

2. Verslag van de 146e Algemene Ledenvergadering, gehouden op zaterdag 19 januari 2019.

3. Jaarverslag over 2019.

4. Financiële verantwoording over 2019 en de begroting voor 2020.

5. Verslag van de kascommissie en decharge van de penningmeester.

6. Bestuurs- en commissiemutaties.

7. Rondvraag.

Met betrekking tot punt 6 van de agenda kan worden gemeld dat dit jaar periodiek aftredend zijn de vice-voorzitter, de heer K. Pors en ons bestuurslid, mevrouw E.H. Verster.

Afgelopen jaar heeft ons geleerd dat onder bijzondere omstandigheden de vervanging van taken binnen het bestuur veel extra vraagt van de overige bestuursleden. Met het nog steeds vacant zijn van de functie van voorzitter en het formeel niet herkiesbaar zijn van mevrouw E.H. Verster ontstaat een verdere verzwakking. Reden waarom het bestuur van de afdeling Den Haag in haar decembervergadering heeft besloten het volgende voorstel aan de Algemene Ledenvergadering voor te leggen: Herbenoeming voor een volgende periode als lid van het bestuur mevrouw E.H. Verster, de vacature voorzitter in te vullen met de huidige vice-voorzitter, de heer K. Pors en als vice-voorzitter te benoemen ons bestuurslid mevrouw A. Kingma.

Leden die het jaarverslag en het financieel verslag willen inzien, voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering, kunnen deze stukken opvragen bij de secretaris, mw. E. Hazekamp, tel. 070-3654445. Zaterdag 18 januari 2020 liggen de stukken vanaf 10.00 uur ter inzage in de vergaderruimte.

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering brengen we gezamenlijk een toost uit op het nieuwe verenigingsjaar. Aansluitend krijgt u, onder het genot van een drankje en een hapje, een korte toelichting op onze plannen voor het nieuwe jaar.

Geen ruilbeurs dus, maar wel is er deze ochtend alle gelegenheid om een keuze te maken uit onze nieuwe verzameling bloemen- en plantenzaden.

Aanvang van de bijeenkomst 10.30 uur, kantine van de Stadskwekerij aan de Kwekerijweg 8a, sluiting rond 13.00 uur.

 

Dinsdag 18 februari gaan we op bezoek bij museum Beelden aan Zee, aanvang rondleiding 14.00 uur. Naast de vaste collectie van het museum zijn er exposities van Klaas Gubbels, een overzicht van zijn werken, en van de Franse beeldhouwer Niki de Saint Phalle, Nana’s aan zee.

Klaas Gubbels is dit jaar 85 geworden. Op de tentoonstelling zijn beelden te zien in glas, karton, gips, brons, hout, staal en geassembleerde beelden van gevonden voorwerpen, van passend in één hand tot monumentale beelden die in de patio zijn opgesteld. Veelal doodgewone voorwerpen, op zich niets bijzonders, maar in het oeuvre van Gubbels bijzonder geworden door de wijze waarop deze in beeld worden gebracht. Kenmerkend uit zijn stillevens zijn de ketel, de tafel en een stoel.

Wereldberoemd zijn de Nana’s van de Franse beeldhouwer Niki de Saint Phalle. Kleurrijke, uitbundig vrolijke vrouwenfiguren die dansend, springend en bruisend van energie door het leven gaan. Hun ‘joie de vivre’ werkt aanstekelijk op iedereen. De tentoonstelling Nana’s aan Zee is een solo voor Nana en een ode aan de vrouwelijkheid. Het is een persoonlijke versie van de kunstenaar van Eva, van Venus en van alle vrouwen ter wereld van vroeger en nu.

Voor deelname aan de rondleiding moet U zich aanmelden bij onze secretaris, Liesbeth Hazekamp, tel: 070- 3654445 of via de mail

info@denhaag.groei.nl.

Aan de rondleiding kunnen max. 15 leden deelnemen. Heeft u een Museumkaart, neem die dan a.u.b. mee.

Groen & Doen bij Groei&Bloei

I. Groenochtenden

Zaterdag 15 februari beginnen we weer met onze maandelijkse plantenruilbeurs op de Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a, 2597 JK (toegang via de Badhuisweg) van 9.45-11.45 uur. Graag de planten voor 10.15 uur binnenbrengen en liefst de naam en de kleur erbij.

Al vele jaren vult Yvonne Zeelenberg voor ons de 3e zaterdag van februari in met een praatje en het is ons gelukt om haar weer te strikken. Aanvang 10.45 uur. We gaan het hebben over balkonplanten, maar ik kan ook zeggen: 1 jarigen voor bloembakken en potten, dan begrijpt u wel dat u niet een balkon nodig hebt. Denk maar aan geraniums (pelargoniums) afrikanen, perkgoed is ook een goede benaming.

Bekenden weten dat Yvonne elk jaar ook vroege 1 jarigen bij zich heeft voor de verkoop zoals violen in diverse kleuren en ook hangzakken met jonge plantjes. Februari is nog te vroeg om de zaailingen al in de tuin te zetten, maar het is een prima moment om te zaaien of te stekken, uiteraard kunt u met al uw vragen bij Yvonne terecht.

 

Ook onze zaadverzameling zal aanwezig zijn. Wij stellen het erg op prijs om van u te horen hoe de zaden opgekomen zijn en als u teveel plantjes hebt, dan houden wij ons aanbevolen op de ruilbeurs! Inl. mw. Liesbeth Verster, tel 070-323 35 06, e-mail: liesbeth.verster@ziggo.nl

II. Bloemschikken

Lenteschikking op dinsdagavond 17 maart 2020, aanvang 20.00 uur.

In de kantine van de Stadskwekerij. Voor alle bloemschiklessen geldt: vooraf aanmelden (verplicht) bij Liesbeth Verster, Tel; 323 35 06 of e-mail: liesbeth.verster@ziggo.nl en vooruit betalen  op betaalrekening. KMTP, afd. Den Haag NL42 INGB 0003 4283 11 o.v.v. lente. Aanmelden en betalen vóór 10 maart.

Deze avond geldt als een van de maandelijkse Ledenbijeenkomsten en daarom is de prijs laag gehouden voor leden. De kosten zijn € 18,50 voor leden en € 24,50 voor niet-leden.

De avond wordt verzorgd door Ingeborg Kemperman, meesterbinder. Als uitzondering hoeft u deze keer geen ondergrond mee te nemen, natuurlijk wel uw gereedschap: mes, snoeischaar eventueel draadschaar. In het kader van werken met natuurlijke materialen hebben we een houtschijf als ondergrond. Inl. Liesbeth Verster  070-323 35 06 of

liesbeth.verster@ziggo.nl

 

Kijk ook op de websitewww.denhaag.groei.nl

Meld u daar aan voor de nieuwsbrief.

.

 

 

Wilt u het groenbericht liever digitaal dan per post ontvangen?

Spaar papier en portokosten en meld u aan bij info@denhaag.groei.nl

 

 

AFDELING LEIDSCHENDAM e.o.

Secr: Abr. Douglaslaan 131, 2273 GR, Voorburg, tel. 070 3877021.

Ledenadm: Frekeweg 118, 2263 KB, Leidschendam, tel. 070 327 26 26

website: www.leidschendam.groei.nl

 

Ledenavonden en Lezingen

Maandag 17 februari 2020 zal Wim Paul van der Ploeg een lezing houdenover: De Magie van Tuinieren

Deze lezing is een aanrader voor iedereen met een hart voor tuinieren en een inspiratiebron voor mensen die het hele jaar door willen genieten van hun steeds veranderende tuin.

Wim Paul neemt ons mee op een reis door je tuin en tegelijkertijd een reis door je leven. De lezing is een uitnodiging om je eigen tuin, het werk dat je doet in de tuin en zelfs de tuinplanten door een andere bril te bekijken. Aan de hand van een presentatie en foto’s vertelt Wim Paul over tuinen en planten in binnen- en buitenland. Hij toont de verandering van een tuin die hij zelf heeft uitgevoerd en neemt je mee in het proces van de beginsituatie naar het eindresultaat. Hij laat je niet alleen een verandering van het beeld zien, maar ook van de beleving. Hij laat zien dat wanneer je optimaal je nieuwsgierigheid, fantasie en gevoel gebruikt, allerlei creatieve processen voor het cultiveren van je eigen denken op gang komen. Originele ideeën borrelen als vanzelf op, gedachten worden geordend, nieuwe inzichten volgen. Hierdoor doe je inspiratie op zodat je met een nieuwe blik naar je eigen tuin kunt kijken en zijn verhaal kunt gebruiken om meer ‘magie’ toe te passen in je eigen tuin en je leven rijker te maken.

De lezing wordt gegeven in Het Heuvelhonk, Burgemeester Sweenslaan 6, 2262 EB Leidschendam. Aanvang: 20.00 uur

De toegang is gratis en in de pauze wordt u een gratis kopje koffie of thee aangeboden. Aan het einde van de avond is er een loterij met mooie aan de ‘tuin en ‘groen’ gerelateerde prijzen.

BLOEMSCHIKKEN

De afdeling Bloem en Doen van Groei en Bloei organiseert weer een bloemschikmiddag op 20 februari 2020.

Op donderdagmiddag 20 februari 2020 is er weer een gezellige voorjaarsworkshop op Het Heuvelhonk, Burgemeester Sweenslaan 6, 2262 EB Leidschendam.

Wilt u hier aan meedoen dan kunt u zich opgeven door te mailen naar wallyzweekhorst@ziggo.nl of te bellen 06-82005588. U hoort van haar wat de kosten zijn en ook de aanvang van workshop.

Enkele datums in maart en april om alvast te noteren:

Vooraankondiging lezingen 2020

Op maandagavond 23 maart heeftde lezingalsthema: Natuur in al haar schoonheid. Een audiovisuele presentatie over de verscheidenheid in de natuur, verzorgd door Marcel Batist.

Opmaandagavond 20 april heeft de lezing als thema: Meer vogels in en om de tuin, door Koos Dansen.

Vooraankondiging excursie 2020

Op zaterdag 25 april 2020 organiseren wij een Bloembollentocht . Deze bustocht voert ons naar de Flevopolder. We bezoeken tijdens deze tocht ook 2 prachtige tuinen. In een van deze tuinen zijn in het najaar 15.000 bollen geplant. In combinatie met vroeg bloeiende planten, zoals Allium, Fritillaria en Muscari moet dit een ware bloemenpracht zijn!!. In het Groenbericht van maart-april vindt u een uitgebreide beschrijving en de kosten voor deze Bloembollentocht.

Wilt u verzekerd zijn van een plekje voor deze tocht dan kunt u zich alvast inschrijven op emailadres: olsthoorn.anneke@gmail.com.

Vooraankondiging workshops in 2020

1. Groei&Bloei, afdeling Leidschendam organiseert ook dit voorjaar opnieuw een “Cursus Tuinonderhoud”.

Wanneer en waar: Op vijf (5) vrijdagavonden 20 en 27 maart en 3, 10 en 17 april 2020

In het Tuinhuis van de Stadstuin Rusthout, Noordsingel 3 (t.o. L.hage) Leidschendam.

Aanvang: 19.30 uur tot ca 21.45 uur.

Voor uitgebreide informatie en aanmelden: via e-mail jan.gonnie@alpineflowers.nl of telefoon 070 327 8959 (na 19.00 uur).

2. Workshop “Rozen snoeien ”

Wanneer en waar: Zaterdagochtend 21 maart, aanvang 10.00 uur (tot c.a. 12.30 uur).

In het Tuinhuis van de Stadstuin Rusthout, Noordsingel 3 (t.o. L.hage) Leidschendam.

Voor uitgebreide informatie en aanmelden: via e-mail jan.gonnie@alpineflowers.nl of telefoon 070 327 8959 (na 19.00 uur).

 

Natuurlijk komen deze vooraankondigingen ook en uitgebreider in het volgende Groenbericht van maart en april 2020

Zie ook onze website: https://leidschendam.groei.nl/

 

 

AFDELING WASSENAAR

Secretariaat en Ledenadministratie: Joh. De Wittstraat 20 2242 LB Wassenaar tel. . 0651005946 wwestgeest8@gmail.com website: www.wassenaar.groei.nl

 

Met Groei&Bloei op natuurreis van Chendu  in China naar Lhasa in Tibet.

Op maandag 20 januari neemt Jan Blokland ons mee op een groepsreis, gemaakt in de zomer van 2009 met jeeps door het ruige gebied in zuid-west China. De route van ca. 2500 km over highway 318 van Chendu naar Lhasa is een van de hoogste, gevaarlijkste maar ook mooiste bergwegen, aangelegd in de periode 1950-1954. Door de slechte begaanbaarheid van deze weg is het omringende gebied dun bevolkt en is er vrijwel geen toerisme. Cultuur en natuur zijn daardoor nauwelijks aangetast. Tijdens de 20 dagen durende reis werden 9 bergpassen gepasseerd met hoogten tussen de 4 en 5000 meter. Onderweg werden opnamen gemaakt van zowel de rijke plantengroei als de kleurrijke plaatselijke bevolking die vaak onder primitieve omstandigheden leeft.

De presentatie bestaat uit een groot aantal digitale opnames, waaronder veel macro-opnames en bewegende beelden  in Powerpoint en Video-DVD.

De lezing houden we op een nieuwe locatie namelijk in gebouw SION verbonden aan de St Jozefkerk, Parklaan 26, 2241 XN te Wassenaar.  Naast de kerk is er ruime parkeergelegenheid.

Aanvang 20.00 uur. Toegang: leden vrij, niet-leden betalen € 2,-.

Verder is er gratis koffie, thee en frisdrank.

Presentatie over Voorjaarsbloesem door Cor van Gelderen, kwekerij Plantentuin Esveld.

Op maandag 10 februari is Cor van Gelderen weer onze gast met een presentatie over voorjaarsbloesem.

We kennen allemaal de prachtige plaatjes van een boomgaard in het voorjaar. Bij voorkeur met vrolijk dartelende lammetjes in het bloemenweitje onder de vruchtbomen. Dat maakt het romantische plaatje compleet.

Maar welke bomen zijn nu echt de toppers in het voorjaar? Welke Japanse kersen doen je hart sneller kloppen?

Daarover gaat deze lezing. Als auteur, ontwerper en enthousiast verteller over planten kan hij u meenemen in een voorjaarsgevoel, zo mooi dat het u zeker gaat inspireren om zelf ook zo’n bloesemboom in de eigen tuin te planten. Zo wordt de wereld toch weer een stukje mooier.

Deze lezing houden we ook weer in gebouw SION. Adres:zie hierboven.

Aanvang: 20.00 uur. Toegang: leden vrij, niet-leden betalen € 2.-

Verder is er gratis koffie, thee en frisdrank.

Voorafgaande aan de lezing is er om 19.30 uur de jaarvergadering met o.a. bestuurszaken, onze vernieuwde website, het financieel jaarverslag 2019 van de penningmeester en het jaarverslag 2019 van de secretaris. Graag zien we aanmelding van nieuwe bestuursleden tegemoet.

Informatie: Wim Westgeest, tel. 06 51005946

email: wwestgeest8@gmail.com

Ber Hubben, tel. 070-5117660

email: beringe@casema.nl