Den Haag

Groenbericht januari - februari afd. Den Haag

                   Afbeelding met tekst, illustratie Automatisch gegenereerde beschrijving              

AFDELING DEN HAAG                                                     1874--2024

 

Secretariaat en Ledenadministratie: Groot Hertoginnelaan11 2517 EA 070-365 44 45 email: info(at)denhaag.groei.nlwebsite: www.denhaag.groei.nl

Nieuwjaarsbijeenkomst in combinatie met de Algemene Ledenvergadering 2024 op zaterdag 20 januari.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2023 van de afd. Den Haag van de KMTP/Groei&Bloei is als volgt samengesteld:

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling van het verslag van de 148e Algemene Ledenvergadering, gehouden op zaterdag 21 januari 2023

3. Bespreking van het Jaarverslag over 2023

4. Financiƫle verantwoording over 2023

5. Verslag van de kascommissie en decharge van de penningmeester

6. Vaststelling van de Begroting voor 2024

7. Bestuurs- en commissiemutaties

8. Rondvraag en sluiting.

 

Met betrekking tot punt 7 van de agenda kan worden gemeld dat dit jaar periodiek aftredend is de voorzitter van de afdeling Den Haag, de heer K. Pors

Het bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor de heer Pors te herbenoemen voor een nieuwe periode van vier jaar.

 

Leden die het jaarverslag en het financieel verslag willen inzien, voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering, kunnen deze stukken opvragen bij de secretaris, mw. E. Hazekamp, tel. 070-3654445. Zaterdag 20 januari 2023 liggen de stukken vanaf 10.00 uur ter inzage in de vergaderruimte.

 

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering brengen we gezamenlijk een toost uit op het nieuwe verenigingsjaar. Aansluitend krijgt u, onder het genot van een drankje een korte toelichting op onze plannen voor ons jubileumjaar 2024.

 

Geen ruilbeurs op deze zaterdagochtend maar wel alle gelegenheid om een keuze te maken uit onze nieuwe verzameling bloemen en plantenzaden.

Aanvang van de bijeenkomst 10.30 uur, kantine van de Stadskwekerij aan de Kwekerijweg 8a,

Sluiting rond 13.00 uur.

Groenochtend 17 februari.

We starten weer met onze ruilochtenden op de derde zaterdag van de maand in de kas van de Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a 2597 JK Den Haag(toegang via de Badhuisweg).

Aanvang ruilbeurs 9.45 uur. Planten inbrengen tot 10.30 uur.

Daarna: om 10.45 uur:

Hoe zaai en beplant ik een eetbare siertuin? door Ingeborg Blessing

Eetbare planten opnemen in uw siertuin heeft meerdere voordelen.

Welke planten lenen zich daar goed voor? Hoe pakt u dat aan?

Dit en meer krijgt u te horen en te zien op deze groenochtend.

Ledenbijeenkomst donderdag 15 februari

In onze jaarlijkse traditie voor een museumbezoek in de maand februari hebben we dit keer gekozen voor een bezoek aan museum West Den Haag in het gebouw van de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout.

Het gebouw, inmiddels rijksmonument, herbergt een museum voor hedendaagse kunst met wisselende exposities en evenementen.

Een gids zal ons begeleiden door de ruimtes van dit bijzondere gebouw en ons tevens deelgenoot maken van de eindeloze verhalen over diplomatie, geschiedenis en architectuur. Alle deelnemers ontvangen na afloop een minipublicatie over de architect, Marcel Breuer.

Verzamelen 13.45 bij de ingang Lange Voorhout 102 . De rondleiding begint om 14.00 uur, en duurt een uur. Aan de rondleiding kunnen max. 15 leden deelnemen.

Voor deelname aan de rondleiding moet u zich aanmelden bij onze secretaris, Liesbeth Hazekamp, tel. 3654445 of via de mail info@denhaag.groei.nl

 

4 Daagse reis naar Wesel Duitsland

Zondag 16 t/m woensdag 19 juni.

in samenwerking met Garden Tours naar Groene Oasis langs de Rijn. Ook dit keer sluit de afdeling Leidschendam zich bij ons aan. Meer informatie op onze Nieuwjaarsbijeenkomst 20 januari.

Informatie: Anneke Nieuwenhuis

E-mail: annekecnd(at)gmail.com,

Tel. 070-3543433.

Aanvulling zaaddoos

U helpt toch ook mee om bloemenzaad te verzamelen voor de zaaddoos?

Anne Kingma heeft alle, in het najaar binnengekomen zaden, geschoond, in potjes gedaan en gelabeld. Zij heeft vervolgens de zaden gedigitaliseerd en ze staan op de website van Groei en Bloei afd. Den Haag, Heel wat leden hebben daarvan al gebruik gemaakt.

Graag droog en geschoond, naam erbij, 1jarig, 2jarig of vast en van bijzondere planten een foto. Inleveren bij Anne Kingma, Spotvogellaan 33.

Heeft u vragen over de zaden, neem dan contact op met Anne Kingma e-mail: a.kingma(at)kingmamail.nl. tel: 3234165

 

Raadpleeg ook geregeld onze website www.denhaag.groei.nl

Meld u daar aan voor de nieuwsbrief.

.