Den Haag

Groenbericht november en december

62e jaargang nr. 6 – nov.-dec. 2020

afz. Groot Hertoginnelaan 11

2517 EA Den Haag                                                                              

 

Groenbericht voor de maanden november en december 2020

Tweemaandelijks bericht van de afdelingen Delft, Den Haag,

Leidschendam en Wassenaar.

 

Elk lid van de KMTP/Groei&Bloei kan deelnemen aan alle in

dit bericht opgenomen activiteiten.

Agenda voor de maanden november en december 2020

Za. 21-11  Onderhoud tuingereedschap       afd. Den Haag

Do.   17-12  Kerstbloemschikken                 afd. Leidschendam

Zo. 20-12  Kerstbloemschikken                    afd. Den Haag

 

Let op: Het volgende Groenbericht verschijnt rond 1 januari 2021.

Geen bericht ontvangen? Meld dit aan Liesbeth Hazekamp,

tel. 070-3654445  email: info@denhaag.groei.nl.

 

Wilt u het groenbericht liever digitaal dan per post ontvangen?

Spaar papier en portokosten en meld u aan bij info@denhaag.groei.nl

 

AFDELING DELFT en omstreken

Website: www.delft.groei.nlInformatie: info@delft.groei.nl

Bericht van het bestuur:

Doorgaan

Tegen de tijd dat u dit leest, is de plantenruilbeurs achter de rug. Corona leek roet in het eten te gooien, omdat onze vaste locatie in de Botanische Tuin niet beschikbaar was. Gelukkig was verplaatsing naar de Papaver mogelijk en kon deze activiteit toch doorgaan.

 Ook het zomeravondfietsen (op een regenachtige avond) en de excursie naar Dordwijk (op een zonnige zaterdagochtend) zijn doorgegaan. Juist als het niet vanzelfsprekend is, waardeer je het meer om zoiets samen te kunnen en mogen doen

En we blijven doorgaan. Terwijl herfst en winter nog moeten komen, zijn tulpen en alliums geplant met voorpret voor het voorjaar in het vizier. Voor onze afdeling zijn we begonnen na te denken over de activiteiten voor volgend jaar. Hopelijk is de open tuinendag in juni weer normaal mogelijk. We zullen het zien. Suggestie of aanbod voor een activiteit is overigens welkom op info@delft.groei.nl. De tuin groeit altijd door. En dat is maar goed ook! 

Jammer genoeg zijn er dus geen activiteiten in november en december.

Wij wensen u veel optimisme en hopen elkaar in het Nieuwe Jaar in gezondheid weer te ontmoeten.

 

Arno, Maaike, Marian, Anke, Coby en Anneke

 

website delft.groei.nl voor actuele informatie.

AFDELING DEN HAAG

Secretariaat en Ledenadministratie: Groot Hertoginnelaan11 2517 EA 070-365 44 45 email: info@denhaag.groei.nlwebsite: www.denhaag.groei.nl

Groenochtenden

21 november is er geen ruilbeurs en we maken ook geen bollenmand, die hebben we tot volgend jaar uitgesteld.

Herman Poelsma komt ons tips geven voor het onderhoud van uw tuingereedschap.

We doen dit in kleine groepjes, max. zes personen. U mag bijv. 1 schaar meenemen die we gaan reinigen, oppoetsen,  slijpen en oliën. Dus geen grasmaaier.

Wel moet u naast het gereedschap/de schaar een doekje of oude krant meenemen om op te werken.

Ook hier is aanmelden verplicht, wederom met naam en telefoonnummer enmeld wat voor gereedschap u meeneemt bij Liesbeth Hazekamp,

info@denhaag.groei.nl, telefoon: 070-3654445.

We werken met 2 groepen: 10-11 uur en 11-12 uur. Geef de tijd op die uw voorkeur heeft.

Zorg dat u handschoenen en een mondkapje bij u hebt.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Kerst Bloemschikken

Alles onder voorbehoud!

Zondag 20 december 14.00 uur in de kantine van de Stadskwekerij, docent Ingeborg Kemperman.

We gaan een ster of een krans  maken, u hoeft geen ondergrond mee te nemen, maar wel uw gereedschap (snoeischaar, mes, draadschaar) en als u lampjes erin leuk vindt, neem die dan zelf mee.

We houden ons strikt aan de Corona maatregelen. Daarom is het aantal deelnemers zeer beperkt. Bij de ingang staat een fles vloeistof voor uw handen, neem ook handschoenen en een mondkapje mee. U wordt verzocht zo min mogelijk rond te lopen door de zaal en denk aan de 1½  meter

Voor alle bloemschiklessen geldt: vooraf aanmelden bij:

liesbeth.verster@ziggo.nl of tel. 070- 3233506 en vooruit betalen op betaalrekening KMTP afd Den Haag  NL42 INGB 0003 4283 11

De kosten zijn voor leden € 27,50, en voor niet-leden  € 35,00.

 

In memoriam 2020

 

Op 7 augustus is op 83 jarige leeftijd Bea Huckriede-van der Laan overleden.

Zij was lid sinds 1973 en, ondanks dat zij in Wateringen woonde, een zeer trouw en actief lid van de Haagse afdeling.

In 1984 wordt zij lid van de excursiecommissie. Zij is dat tot enkele jaren geleden gebleven.

In 1985 komt zij in het bestuur van de afdeling tot 1989. Dan gaat zij over naar het bestuur van Floralia.

Wij kennen haar natuurlijk het beste als specialist van kamerplanten en beheerster van de zaadvoorraad. Vanaf 1989 heeft zij die zorg op zich genomen.

“Mevrouw Huckriede sorteert het zaad, doet het in geëtiketteerde potjes en wij bieden u de mogelijkheid hiervan mee te nemen”(maandbericht maart 1995)

Vanaf 1997 geeft Bea tijdens de nieuwjaarsinstuif, voorlichting over zaaien en vertelt zij tijdens ruilochtenden over de plant van de maand.

Voor ons blijft zij die charmante dame, met het keurige witte haar. Altijd aanwezig tijdens de ruilbeurzen, tijdens de nieuwjaarsinstuif en tijdens de Dag van de Roos in het Westbroekpark.

 

Op 29 april is op 83 jarige leeftijd Jan Gemmink overleden.

Hij was lid sinds juli 1988.

Jan heeft zoveel jaren zijn kennis en ervaring met planten gedeeld met de bezoekers op de ruilbeurs, met de deelnemers aan de excursies en op onze tuinenreizen. Hij zorgde altijd voor stekjes en zelf opgekweekte planten, vaak uit zijn eigen volkstuin. We koesteren dierbare herinneringen aan Jan. Hij hield niet van vergaderen, maar we hebben veel van hem geleerd en veel plezier met hem gehad tijdens de tuinenreizen. Hij stond ons altijd met raad en daad bij. Van elk klein stekje of zaailingetje wist hij precies wat het was en hoe het verzorgd moest worden. Jan zorgde met zijn onderkoelde opmerkingen voor plezier.

 

Op 13 september is op 83 jarige leeftijd Anna Martijn Dekker-van der Does overleden.

Zij was lid sinds1977.

Anna Martijn heeft jarenlang haar kennis gedeeld met de bezoekers van de ruilochtenden. Zij wist alles over schaduwplanten en de leden konden daar gratis advies krijgen over de indeling van hun tuin. Daarnaast was zij een actieve, strijdbare voorvechtster voor het Haagse groen, speciaal in haar Benoordenhout.

 

Op 24 juli is op 78 jarige leeftijd het lid van de voortuinencommissie Lydia Linskens overleden.

Zij was geen lid meer van Groei&Bloei, maar was wel jarenlang een trouwe keurder.

 

Tevens kregen wij bericht dat Frans Neuman, onze 'rozenman' die via de -- inmiddels opgeheven -- rozenkwekerij Belle Epoque de gouden roos van de stad Den Haag 2018, de Rosa 'Groei & Bloei' vermeerderde en aan de man bracht, op 14 september 2020 op 59 jarige leeftijd is overleden.

De afdeling Den Haag is deze mensen veel dank verschuldigd voor alles wat zij bij leven voor de KMTP/Groei & Bloei hebben gedaan en betekend.

 

Spelen met bollen.

 

In deze duistere tijd kijken we uit naar …?


In ieder geval naar het voorjaar. 

Daarom heeft u waarschijnlijk al bollen geplant.

Maar, zijn er nog wat overgebleven of wilt u toch eens experimenteren? Ga dan voor bollen in een pot.  In het blad Groei&Bloei van oktober ziet u op pag. 14 hoe u dat kunt doen.

Bovendien een leuk cadeautje voor die zoon of dochter die alleen een balkon heeft.

Succes.

 

Kijk ook op de websitewww.denhaag.groei.nl

Meld u daar aan voor de nieuwsbrief.

.

AFDELING LEIDSCHENDAM e.o.

Secr: Abr. Douglaslaan 131, 2273 GR, Voorburg, tel. 070 3877021.

Ledenadm: Frekeweg 118, 2263 KB, Leidschendam, tel. 070 327 26 26

website: www.leidschendam.groei.nl

LEDENAVONDEN en LEZINGEN

Vanwege de coronamaatregelen hebben we besloten om in november en december geen lezingen meer te organiseren. Wel worden in november de uitreikingen van de prijzen voor de Voortuinkeuring en de tuinmetamorfosewedstrijd gehouden.

Omdat er maar max 30 personen binnen mogen, is de toegang tot deze avonden alleen bestemd voor de deelnemers aan de beide wedstrijden.

 

BLOEMSCHIKKEN

Groen & Doen,

Op donderdagmiddag 17 december is de Kerstworkshop.

Deze wordt gehouden in het Heuvelhonk, Burg Sweenslaan 6, 2262 EB Leidschendam.

Aanvang 14.00 uur.

Er wordt een langwerpig tafelstuk gemaakt.

U gaat aan de slag met lekker veel kerstgroen, leuke decoraties e.d.

De workshop staat onder leiding van Wally Zweekhorst.

De kosten bedragen € 25,- te betalen op de middag zelf, liefst contant.

Daarbij is alles inbegrepen, ook koffie of thee met wat lekkers.

Uiteraard wordt er rekening gehouden met de dan bepalende coronamaatregelen.

Dus iedereen een eigen tafel op 1,5 m. en niet wandelen door de zaal.

Heeft u zin om te komen dan kunt u mailen naar wallyzweekhorst@ziggo.nl of bellen 0682005588.

 

VOORAANKONDIGING EXCURSIES

Als CORONA het volgend jaar geen roet in het eten gooit, organiseren wij in samenwerking met Groei en Bloei afd. Den Haag en Garden Tours, een 4-daagse Tuinenreis.

De Tuinenreis start op maandag 14 juni 2021 en brengt ons naar prachtige Tuinen in Noord-Nederland. 

Uitgebreide informatie ontvangt u in het volgende Groenbericht.

Maar noteer alvast de datum in uw agenda.

 

In je tuin is het veilig voor het coronavirus, ook in de herfst.

 

Heb je een tuin dan heb je een veilige plek om te vertoeven zonder het gevaar te lopen besmet te raken of iemand anders te besmetten met het Coronavirus.

En in de herfst is er weer van alles te doen in de tuin. Heb je een paar uurtjes over ga dan lekker tuinieren. Groei & Bloei afd. Leidschendam heeft bovendien een paar tips voor het werken in de tuin in de herfst.

 

Veel snoeiwerkzaamheden kunnen het beste in het late najaar of in de winter bij vorstvrij weer gedaan worden.

Laatbloeiende struiken zoals Buddleia en Hypericum bloeien op hout dat in het voorjaar is aangegroeid. Het is belangrijk dat je die snoeit voordat ze in het volgend voorjaar weer nieuwe loten gaan vormen, Je kan ze dit najaar direct na de bloei snoeien, maar je kan ook wachten tot direct na de winter dan kunnen in de uitgebloeide bloemen allerlei kleine diertjes overwinteren wat goed is voor de biodiversiteit in onze leefomgeving. Bovendien zijn van sommige struiken de zaadvormen ook zeer decoratief en zijn andere weer belangrijk als wintervoedsel voor o.a. vogels.

Volgend voorjaar ontstaan nieuwe uitlopers waarop later in het jaar weer  bloemen verschijnen. Begin dus met snoeien voordat ze uitlopen anders snoei je de bloei eruit. Haal ook een paar van de oudste, dikste takken helemaal bij de voet weg. Als je dat elk jaar doet, blijft de struik fris en vitaal.

De snoei bij struikrozen kan je het beste in twee fases verspreiden.

Bij de najaar snoei knip je alle takken tot ongeveer kniehoogte af. Dit doe je zodra de bloei is gestopt. Omdat rozen gevoelig zijn voor vorst kunnen de takken wat vorstschade oplopen.

In het vroege voorjaar na de vorstperiode snoei je de struiken dan tot 10 á 15 cm boven de grond af waarbij ook eventuele ingevroren takken worden verwijderd.

Rozen die bottels vormen moet je pas na de winter snoeien.

Ter voorbereiding op het nieuwe groeiseizoen kan je de rozen wat gedroogde stalmest en compost geven. Doe dit nadat je alle onkruid onder de struiken hebt verwijderd en de grond een beetje los hebt geharkt. De laag stalmest en compost dient gedurende de winter tevens als een mulchlaag die er samen met het bodemleven voor zorgt dat de bodem niet dicht slaat bij felle regenbuien.

De groei van het grasgazon zal langzaam afnemen en in de winter helemaal stil komen te liggen. Blijf maaien zolang het gras nog groeit maar bouw dit langzaam af. Het is nu een goede tijd om de graskanten na te lopen en bij paden en in borders en met een speciale grassteker of scherpe steekschop het te ver gegroeide gras te verwijderen. Bemesten hoeft niet meer maar het late najaar is een prima periode om aan grondverbetering te doen. Strooi een laagje compost of bemeste aarde uit over het gazon.

Goed uitharken dan geeft dat wat bescherming voor de winter. Regenwormen en ander bodem organismen zullen blij zijn met deze investering in de toekomst en helpen de bodemstructuur te verbeteren.

Ligt jouw tuin op zanderige grond, dan kan je ook wat kalk door de compost heen mengen dat helpt de zuurgraad te verhogen zodat je minder last van mosvorming hebt.

Het najaar is een goede periode om oude pollen vaste planten te verjongen. Bij de meeste vaste planten groeit de pol steeds verder naar buiten uit met jonge uitloper. Het gevolg is dat het binnenste gedeelte verouderd en door gaat en daar voor allerlei narigheid gaat zorgen. Door de pol in zijn geheel uit te graven kan je de pol met een scherpe steekschop in stukken verdelen. De oude binnenste delen gaan op de composthoop en de jonge buitenste delen kan je weer opnieuw poten.

 

Zie ook onze website: https://leidschendam.groei.nl/

Zie ook onze website: https://leidschendam.groei.nl/

 

AFDELING WASSENAAR

Secretariaat en Ledenadministratie: Joh. De Wittstraat 20 2242 LB Wassenaar tel. . 0651005946 wwestgeest8@gmail.com website: www.wassenaar.groei.nl

Gezien alle beperkingen hebben we besloten om in november en december geen activiteiten te houden, zoals het maken van een wintermand en de traditionele kerstversieringen.

Jammer dat het allemaal zo loopt, maar we wachten op betere tijden.

We wensen al onze leden alle goeds en hopelijk kunnen we voor de eerste maanden in het nieuwe jaar weer een programma organiseren.

Informatie bij: Wim Westgeest, tel. 0651005946 en wwestgeest8@gmail.com