Den Haag

Groenbericht september en oktober afd. Den Haag

AFDELING DEN HAAG

Secretariaat en Ledenadministratie: Groot Hertoginnelaan11 2517 EA 070-365 44 45 email: info@denhaag.groei.nlwebsite: www.denhaag.groei.nl

 

Beste Haagse Leden,

 

Groenochtenden

Het bestuur heeft besloten, als proef in coronatijd,  om enkele kleine activiteiten te organiseren,

We beginnen met  een kleine ruilbeurs op 19 september en 17 oktober op de Stadskwekerij, Kwekerijweg.8. te Den Haag

Uiteraard zullen we ons strikt aan de coronaregels moeten houden !

We stellen voor dat u, als u van plan bent om te komen, u uiterlijk donderdag 17 september resp. donderdag 15 oktober met naam en telefoonnummer aanmeldt bij Liesbeth Hazekamp, info@denhaag.groei.nl  of per telefoon: 070-3654445.

Graag willen we dan horen of u planten inbrengt.

We stellen ons het volgende voor:

De inbreng van de planten zal v.a. 9.30 tot 10.00 uur zijn. U mag de planten inleveren bij een medewerker (houdt rekening met afstand!), u krijgt dan een bonnetje waarmee u weer naar buiten gaat.

Als we wat voorraad hebben wordt u in groepjes opgeroepen ( 3 of 5) en mag u de kas in en gedurende 10-15  minuten plantjes uitzoeken. U verlaat de kas via de achteruitgang en dan is het volgende groepje aan de beurt.

Zorg eventueel voor handschoenen en een mondkapje, houd 1 ½ meter afstand van elkaar! Zorg voor pakmateriaal.

Als u zelf geen planten hebt om in te leveren kunt u na 11.00 uur kijken of er nog wat van uw gading is.

We sluiten om 11.30 uur.

Er is deze maanden helaas geen praatje.

 21 november is er geen ruilbeurs en ook geen bollenmand maken, maar dan zal Herman Poelsma tips geven voor het onderhoud  van uw tuingereedschap. We doen dit in kleine groepjes, u mag bijv.  1 schaar meenemen die we gaan reinigen, oppoetsen en oliën. Ook hier is aanmelden verplicht , wederom met naam en telefoonnummer, waarschijnlijk doen we dit in 2 sessies. Verdere informatie in het nov/dec  Groenbericht.

 

Bloemschikken

Op 14 september en 20 oktober is het plan om met een kleine groep te gaan bloemschikken op de kwekerij.  Aanvang 20.00 uur. Beide keren is Lia Ruis onze docent.

Aanmelden uiterlijk 7 september, resp. 13 oktober bij het vertrouwde adres: Liesbeth Verster, tel. 3233506 of email: liesbeth.verster@ziggo.nl met naam en telefoonnummer en vooruit betalen.

De kosten zijn beide keren € 20,-p.p. Maximale  deelname 12 personen per avond.

Betaalrekening KMTP, afd Den Haag NL42 INGB 0003428311 o.v.v. Lia Ruis + datum

Bij de ingang kunt u uw handen desinfecteren. Er is deze keer geen kapstok; jassen en tassen graag bij u houden. We vragen u om op uw plaats te blijven zitten en niet rond te lopen i.v.m. de Coronaregels. Neem dan ook zelf wat te drinken mee. Er kunnen 2 mensen aan 1 tafel (aan elk uiteinde), zo nemen we de  1 ½ meter in acht.

Voor de workshop van 14 september brengen de deelnemers een taartschaal op voet mee (doorsnee ca. 22 cm.) Lia wil gaan werken met een bol oase, die we uit het midden van de schaal vastmaken. Hierdoor ontstaat een a-symetrische lijn, die we verder uitwerken met aan één kant iets overhangends. Met takken/blad en wellicht iets van vruchten erbij. 

Alternatief voor deze schaal op voet: Een bord met glas of beker eronder.

Lia zorgt voor tweezijdig tape.

Alles onder voorbehoud, voor ons is het een proef om de activiteiten weer voorzichtig en verantwoord op te starten!

Ook voor de kerst proberen we iets te regelen, onze docent Ingeborg is helaas verhinderd op zaterdagen, we proberen de kerstschikking op een zondag te regelen.

 

Vraag van een van onze nieuwe leden:

Ik heb het papieren Groenbericht als welkom ontvangen, waarvoor dank.

Nu heb ik echter een vraag:

Ik ga mijn moestuin ( in de achtertuin in de De Bruynestraat) om toveren tot een zeer duurzame ecologische natuurtuin. Een van de zaken waar ik aan denk is het loskoppelen van de HWA van het riool en deze af te laten voeren op een aan te leggen wadi. Nu vroeg ik mij af of er leden zijn die dit al een keer gedaan hebben en met wie ik contact kan opnemen om eens te zien wat de pro’s en contra’s zijn. a.groeninx@hetnet.nl

 

Kijk ook op de websitewww.denhaag.groei.nl

Meld u daar aan voor de nieuwsbrief.

.