Den Haag

Groenbericht september - oktober

64e jaargang nr. 5 – sept.-okt. 2021

afz. Groot Hertoginnelaan 11

2517 EA Den Haag

 

         Champignon silhouet

                                                                               

Groenbericht voor de maanden september en oktober 2021

Tweemaandelijks bericht van de afdelingen Delft, Den Haag,

Leidschendam en Wassenaar.

 

Elk lid van de KMTP/Groei & Bloei kan deelnemen aan alle in

dit bericht opgenomen activiteiten.

Agenda voor de maanden september en oktober 2021

 

Za. 18-9  Groenochtend-plantenruil               afd. Den Haag

Za. 18-9  Plantenruilbeurs                             afd. Wassenaar

Do. 30-9  Lezing Vogels in de tuin                 afd. Leidschendam

Za. 2-10  Herfstplantenruilbeurs                    afd. Delft

Za. 2-10  Plantenruilbeurs                             afd. Leidschendam

Za. 9-10  Busexcursie Tuindagen Beervelde  afd. Delft

Za.16-10 Groenochtend-bollenmand vullen   afd. Den Haag

Wo.20-10Padestoelenwandeling                   afd. Wassenaar

Do.28-10 Lezing Gran Canaria en Tenerife     afd. Leidschendam

 

Let op: Het volgende Groenbericht verschijnt rond 1 november 2021.

Geen bericht ontvangen? Meld dit aan Liesbeth Hazekamp,

tel. 070-3654445  email: info(at)denhaag.groei.nl.

 

Wilt u het groenbericht liever digitaal dan per post ontvangen?

Spaar papier en portokosten en meld u aan bij info(at)denhaag.groei.nl

 

AFDELING DELFT en omstreken

Herfstplantenruilbeurs

Zaterdag 2 oktober 10.00 - 12 uur in Natuur- en Milieucentrum de Papaver, Delft.

Adres : Korftlaan 6,  2616 LJ Delft.

Toegang gratis.

Na de uitbundige groei in onze tuinen deze zomer is het tijd om weer ruimte te scheppen. De plantenruilbeurs in de herfst is dan altijd een goede stimulans. Anders dan gepland is de ruilbeurs dit keer bij de Papaver, omdat het i.v.m. Corona bij de Botanische Tuin nog niet mogelijk bleek. We zijn te gast in de Kruidentuin van het Natuur- en Milieucentrum en komen binnen via het toegangshek aan het Linnaeuspad. De opzet is kleinschaliger dan gewoonlijk en het verzoek is zoveel mogelijk planten in pot liefst met naam mee te brengen.

Van 10.00 - 10.30 uur : Inleveren van planten.

Vanaf 10.30 uur mag U in kleine groepjes een keus maken uit het aanbod van andere groen- en tuinliefhebbers.

Voor wie geen planten kan inleveren, is er vanaf 11.00 uur de kans om te kijken of er nog iets van zijn/haar gading bij is.

Er zullen bij de Papaver zoals altijd stekjes uit de kruidentuin te koop zijn en ook is er de mogelijkheid van een consumptie op het terras.

Een goed moment dus om bij een kopje koffie/ thee andere G&B leden te ontmoeten en ideeën in te brengen.

Evt. inlichtingen: 06-14449401

 

Busexcursie Tuindagen Beervelde
Zaterdag 9 oktober: 9 – 18 uur

Vertrekpunt: Gouden Rijdersplein 1, 2645 EX Delfgauw

Graag om 8.50 uur aanwezig zijn.

Nadat de Tuindagen in Beervelde vorig jaar niet konden doorgaan vanwege het Coronavirus staat het evenement (nog steeds) aangekondigd voor deze herfst en gaat de Sponsorbus ons rijden op de 9de oktober.

Tweemaal per jaar, in de lente en herfst, worden in het Park van Beervelde in Vlaanderen de Tuindagen georganiseerd. Op dit mooie landgoed kan je bij meer dan 200 exposanten heel wat leuke tuinzaken ontdekken zoals bloemen, planten en tuindecoratie. Bovendien zijn er ook optredens en demonstraties te bekijken en op verschillende locaties in het park is er natuurlijk ook een hapje en een drankje te verkrijgen. Op die manier worden de Tuindagen van Beervelde meer dan een tuinbeurs, het is een echt feest van de tuin.

We vertrekken met de Sponsorbus vanaf de ons bekende parkeerplaats van AH in Delfgauw. In de bus is er gelegenheid voor koffie/thee e.d. dat op de terugweg afgerekend wordt. In Beervelde kan ieder op eigen gelegenheid aan de hand van het infoboekje met plattegrond op pad.

De bus heeft ruimte voor 30 personen, dus geef je snel op!

Kosten:Leden € 32.50 / niet-leden € 37.50 voor vervoer en toegang Tuindagen..

Let op: we gaan uit van dezelfde kosten voor de toegang als vorig jaar. Echter, deze zijn nog niet bekend. Mochten de toegangskosten € 5,- of hoger dan voorzien uitvallen, dan zullen we jullie vragen om een vrijwillige extra vergoeding.

Overmaken vóór 1 oktober 2021 op ons rekeningnummer: NL88 INGB 0004215220 t.n.v. Groei&Bloei/KMTP afd. Delft te Delft o.v.v. Beervelde.

Vergeet daarbij niet uw naam en telefoonnummer te vermelden!

Uw deelname is definitief als de betaling is ontvangen.

 

!! Ontvang je geen Nieuwsbrief van G&B Delft e.o. geef dan je mailadres door via info(at)delft.groei.nl !!

 

AFDELING DEN HAAG

Secretariaat en Ledenadministratie: Groot Hertoginnelaan11 2517 EA 070-365 44 45 email: info(at)denhaag.groei.nlwebsite: www.denhaag.groei.nl

Activiteiten in september en oktober

 

Groenochtenden

Op zaterdag 18 september op de Stadskwekerij, Kwekerijweg.8. te Den Haag. Plantenruilbeurs.

Aanvang 10.00 uur.

Langzamerhand kunnen we weer terug naar normalere groenochtenden. Op zaterdag 18 september houden we nog alleen een ruilbeurs. Uiteraard zullen we ons aan de dan geldende coronaregels houden.

We blijven het op prijs stellen dat u zich, als u van plan bent om te komen, aanmeldt bij Liesbeth Hazekamp, info(at)denhaag.groei.nl  of per telefoon: 070-3654445.

Graag willen we dan horen of u planten inbrengt.

 

Afbeelding met voedsel, zitten, verschillend, tafel Automatisch gegenereerde beschrijvingBollenmand

Zaterdag 16 oktober hebben we om 10.00 uur een korte ruilochtend. Daarna vullen we samen met Marian Ruhé een spectaculaire bollenmand.

Aanvang 10.30 uur

Marian heeft vele soorten speciale bollen ingekocht. Zij  heeft veel ervaring en zal ons leiden in het op de juiste wijze inplanten.

Alle details zijn nog niet bekend, maar wij verwachten dat de kosten € 17,50 bedragen.

Wij kunnen voor een mand zorgen, maar u kunt ook een eigen pot  of mand gebruiken. Die moet dan wel zo’n 35 cm in doorsnee zijn en 35 cm hoog.

Via de gratis Nieuwsbrief blijft u op de hoogte zodra meer details bekend zijn.

Natuurlijk is het wel nodig dat u zich op tijd aanmeldt voor deze activiteit.

Dat kan tot vrijdag 1 oktober bij Liesbeth Hazekamp: info(at)denhaag.groei.nl of tel. 070-3654445

Betaalrekening KMTP, afd. Den Haag NL42 INGB 0003428311 o.v.v. bollenmand

 

Aanvulling zaaddoos

U helpt toch ook mee om bloemenzaad te verzamelen voor de zaaddoos? We hebben het al vaker gevraagd maar het is nu echt urgent omdat er in het voorjaar veel gebruik van gemaakt is.

Anne Kingma heeft toen alle, in het najaar binnengekomen zaden,  geschoond,  in potjes gedaan  en gelabeld. Zij heeft vervolgens de zaden gedigitaliseerd en ze staan op de website van Groei en Bloei afd. Den Haag, Heel wat leden hebben daarvan gebruik gemaakt. Als u nu weer aan de slag gaat om zaad te verzamelen dat kunnen we weer  veel mensen blij maken en aan het zaaien krijgen!

Graag droog en geschoond, naam erbij, 1jarig, 2jarig of vast en van bijzondere planten een foto, op de ruilbeurs inleveren.

Heeft u vragen betreffende  de zaden, neem dan contact op met Anne Kingma e-mail: a.kingma@kingmamail.nl tel: 3234165

 

Bloemschikken

Aankondiging: Op 3de dinsdag in november, 16 november,  de herfstschikking, begeleid door Lia Ruis. Kosten: € 20,-

Op zondag 19 december de kerstschikking met Ingeborg Kemperman.

Zodra er meer details bekend zijn sturen we een nieuwsbrief rond. In ieder geval komen deze aankondigingen ook in het volgende groenbericht van november-december.

 

Raadpleeg ook geregeld onze website www.denhaag.groei.nl

Meld u daar aan voor de nieuwsbrief.

.

Wilt u het groenbericht liever digitaal dan per post ontvangen?

Spaar papier en portokosten en meld u aan bij info(at)denhaag.groei.nl

 

AFDELING LEIDSCHENDAM e.o.

Secr: Abr. Douglaslaan 131, 2273 GR, Voorburg, tel. 070 3877021.

Ledenadm: Frekeweg 118, 2263 KB, Leidschendam, tel. 070 327 26 26

website: www.leidschendam.groei.nl

Lezingen

Op donderdag 30 september 2021 organiseert Groei & Bloei, afd. Leidschendam-Voorburg een lezing getiteld: 'Meer vogels in en om de tuin'.
SprekerKoos Dansen neemt ons dan mee naar zijn groene stadstuintje in Arnhem-Zuid, waar hij ruim 25 vogelsoorten telde en naar een bosrijk Veluws landgoed in Arnhem-Noord alwaar hij vanuit zijn schuilhutje met drink- en voerplek ruim 50 soorten op bezoek kreeg en fotografeerde. Wat wij aan vogels in onze tuin mogen verwachten wordt natuurlijk ook sterk bepaald door de grootte, ligging, inrichting, beplanting, het onderhoud, rust en al dan niet bijvoeren. Soorten die aandacht krijgen zijn onder meer huismus, kool- en pimpelmees, roodborst, winterkoning, vink, groenling, merel, zanglijster, grote bonte specht, gaai en Turkse tortel, maar ook kuifmees, boomklever en –kruiper, keep, sijs en barmsijs, goudvink, appelvink,
gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger, groene specht, sperwer en blauwe reiger. Ook andere fauna en flora in en om de tuin komen aan bod.

 

Koos Dansen was hoofd voorlichting bij Geldersch Landschap. Nu met pensioen en onder meer vrijwilliger lezingen en educatie van Vogelbescherming Nederland.

 

U bent van harte welkom op onze nieuwe locatie in Leidschendam.

Zaal Dienstencentrum Duivenvoorde,

Duivenvoorde 262,

2261 AN Leidschendam

Aanvang: 20.00 uur

De toegang voor deze avond is gratis voor alle leden en niet-leden, net als de koffie of thee in de pauze. Ter afsluiting kunt u weer gezellig meedoen aan een loterij met leuke aan ‘tuin en groen’ gerelateerde prijzen.
Voor de dan geldende (Corona)maatregelen verwijzen wij u naar onze website https://leidschendam.groei.nl

 

Op donderdag 28 oktober 2021 organiseert Groei & Bloei, afd. Leidschendam-Voorburg een lezing getiteld: “Bloemrijke wandelingen op Tenerife en Gran Canaria”

Spreker Henny van der Wilt geeft u een boeiend verslag over haar wandelingen op beide eilanden. Deze behoren tot de Canarische eilandengroep en zijn in 1493 veroverd door de Spanjaarden. Op de eilanden is een rijke flora van zo’n 1400 soorten, waarvan 140 endemisch zijn (komen daar alleen voor).

We gaan wandelen in de maand maart, want dan bloeien de meeste soorten. Op Tenerife beklimmen we de El Teide, de 3718 meter hoge vulkaan.

We komen tot 3555 meter, want er ligt ijs op de top. Het nationaal park rondom de vulkaan is 20 000 hectare groot met bijzondere lava en tufstenen torens.

Gran Canaria was in de tijd van Columbus het tussenstation voor de ontdekkingsreizen naar Amerika. Het eiland werd ontbost voor de scheepsbouw en werd beplant met suikerriet. Het is nu een geërodeerd landschap met prachtige rotsformaties zoals de ‘Roque Nublo’. Het vulkaanlandschap is steeds weer verrassend en de vegetatie afwisselend.

Kortom het wordt geen strandvakantie, maar de bergschoenen aan!!!

 

U bent van harte welkom op onze nieuwe locatie in Leidschendam.

Zaal Dienstencentrum Duivenvoorde,

Duivenvoorde 262,

2261 AN Leidschendam

Aanvang: 20.00 uur

De toegang is gratis voor leden en niet-leden, net als de koffie of thee in de pauze.

Ter afsluiting kunt u weer gezellig meedoen aan de loterij met leuke aan ‘tuin en groen’ gerelateerde prijzen.
Voor de dan geldende (Corona)maatregelen verwijzen wij u naar onze website https://leidschendam.groei.nl

 

Bloemschikken

In oktober wordt er bij Groei en Bloei weer een bloem & doen bloemschikmiddag georganiseerd. Helaas is de datum nog niet bekend. Ook de locatie krijgt u nog te horen. Dit komt allemaal zo snel mogelijk op de website van Groei en Bloei.

Op deze middag schikken we een kleurrijk herfststuk met allerlei bloemen en vruchten. Ook de datum voor de kerstworkshop is nog niet bekend.

Nadere informatie volgt nog.

 

Dus houdt onze website en de lokale pers in de gaten voor meer informatie.

 

De Plantenruilbeurs

Omdat we verwachten dat er later in het jaar de coronamaatregelen wat losgelaten zouden worden, hebben we besloten de voorjaars plantenruilbeurs naar het najaar te verplaatsen. En wel op zaterdag 2 oktober, de aanvang is om 11.00 uur. U kunt uw planten inbrengen vanaf 10.30 uur.

Zet deze datum alvast in uw agenda. Het definitieve programma wordt bekend gemaakt op onze website: https://leidschendam.groei.nl en in de lokale pers

De locatie is Stadstuin Rusthout, Noordsingel 3 Leidschendam (tegenover winkelcentrum Mall of the Netherlands).

 

Doe mee aan de tuinmetamorfose wedstrijd 2021!

Met deze wedstrijd wil Groei & Bloei vooral tuineigenaren met een dicht geplaveide tuin uitdagen hun tuin te vergroenen en daarmee bij te dragen aan een groenere omgeving. Natuurlijk kunt u een paar tegels vervangen door een paar planten en daarmee helpen wateroverlast bij hevige regenval te voorkomen, maar het zou nog veel mooier zijn als u een stapje verder gaat en een werkelijke metamorfose in uw tuin of op uw terras teweeg kunt brengen.

Door een dicht geplaveid deel om te toveren tot een ware groene oase, dient u meerdere doelen:

  • Een beter leefklimaat voor uzelf en de dieren in de tuin.
  • Een betere afwatering van overtollig hemelwater en in standhouden grondwaterpeil.
  • Een aanzienlijk minder heet terras bij tropische hitte dagen.
  • En niet in de minste plaats, een kleurrijker uitzicht vanuit huis en terras.

Wat moet u doen om een kans te maken op een van de aantrekkelijke prijzen?

Maak een of meer foto’s van vóór en van ná de tuinmetamorfose. Probeer met de foto’s goed duidelijk te maken waarom de jury uw tuin moet uitkiezen als de winnaar. Maak de foto’s in JPEG-formaat.

Stuur minimaal 1 foto van de oude en 1 foto van de nieuwe situatie vóór 10 oktober 2021 via de mail naar: info(at)leidschendam.groei.nl.

Een deskundige en onafhankelijke jury zal de inzendingen beoordelen. Op een feestelijke bijeenkomst op donderdag 25 november zal de uitslag bekend worden gemaakt. Deelnemers ontvangen een uitnodiging.

 

Wilt u het groenbericht liever digitaal dan per post ontvangen?

Spaar papier en portokosten en meld u aan bij info(at)denhaag.groei.nl

 

AFDELING WASSENAAR

Secretariaat en Ledenadministratie: Joh. De Wittstraat 20 2242 LB Wassenaar tel. . 0651005946wwestgeest8(at)gmail.comwebsite: www.wassenaar.groei.nl

Plantenruilbeurs

Op zaterdag 18 september houden we tussen 10.00 en 12.00 uur weer onze plantenruilbeurs op de tuin gelegen aan de Paauwlaan. De tuin wordt gemarkeerd met de Groei & Bloei banier. Hier kan in de berm geparkeerd worden.

We hebben voor elke bezoeker enkele tuinplanten en zakjes met plantenzaden. Verder zijn er exemplaren van het maandblad Groei & Bloei beschikbaar.

Hopelijk kunt u zelf overtollige planten uit de eigen tuin meebrengen, maar dat is niet verplicht.

 

Paddenstoelenwandeling

Op woensdag 20 oktober houden we een paddestoelenwandeling onder leiding van Kees Pinster in de buitenplaats Park Rust en Vreugd gelegen aan de van Ommerenlaan.

We verzamelen om 10.00 uur op het parkeerterrein gelegen naast de ingang van het park.

Duur van de wandeling ca. 2 uur.

 

Informatie en aanmelding: Ber Hubben, tel. 070 5117660 en email: beringe(at)casema.nl

Wim Westgeest, tel. 06 51005946 en email: wwestgeest8(at)gmail.com