Den Haag

Groenbericht september - oktober afd. Den Haag

AFDELING DEN HAAG

Secretariaat en Ledenadministratie: Groot Hertoginnelaan11 2517 EA 070-365 44 45 email: info(at)denhaag.groei.nlwebsite: www.denhaag.groei.nl

Groen&Doen bij Groei&Bloei

Groenochtenden 16 september en 21 oktober

Iedere derde zaterdag van de maand is er onze maandelijkse plantenruilbeurs op de Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a, 2597 JK (toegang via de Badhuisweg) van 9.45-11.45 uur. Graag de planten voor 10.15 uur binnenbrengen en liefst de naam en de kleur erbij.

Inl. info(at)denhaag.groei.nl tel.070-3654445

De toegang is gratis en iedereen, leden en niet-leden, is welkom.

Op 16 september zou Henk van den Helm een praatje houden over beplanting voor de schaduwtuin. Ingeborg Blessing neemt het over: Zij zal het hebben over:

Hoe zorg je voor een slimme en gevarieerde beplanting:

- die sterk is;

- interessant is voor vogels, insecten en amfibieën het hele jaar;

- geen (chemische) bestrijdingsmiddelen nodig heeft;

- bestand is tegen droogte/ weinig of geen (extra) water nodig heeft.

Dit raakt vooral aan punt 5 en 6 van het Groei & Bloei Tienpuntenplan voor klimaatvriendelijk tuinieren (Zorg voor voldoende variatie in de tuinbeplanting en wees spaarzaam met water).

Zaterdag 21 oktober: Bollenmand: voor op terras en balkon in het voorjaar.

Vanaf 10.00 uur vullen we, weer samen met Marian Ruhé, een spectaculaire bollenmand. Dit keer vragen wij u zelf voor een mand of pot te zorgen met een bovenrand Ø 35 cm.

Aanvang 10.00 uur

Evenals vorig jaar heeft Marian ook nu vele soorten speciale bollen ingekocht. Zij heeft veel ervaring en zal ons leiden in het op de juiste wijze inplanten.

De kosten zijn € 15,-

Op aanvraag (14 dagen tevoren) kunnen wij eventueel een mand verzorgen. Dat kost dan € 12,50 extra.

Natuurlijk is het wel nodig dat u zich op tijd aanmeldt voor deze activiteit. Dat kan tot 6 oktober op: info@denhaag.groei.nl of tel. 070-3654445.

Betaalrekening KMTP, afd. Den Haag NL42 INGB 0003428311 o.v.v. bollenmand.

Zaaddoos

Het is nu een goed moment om de tuin door te lopen en te kijken of er planten zijn die al in het zaad zijn. Wij willen graag zaad hebben voor de ruilbeurzen in het voorjaar. U hoeft het echt niet in porties te verdelen, gewoon in een enveloppe of potje, maar wel gedroogd en geschoond, dus niet een zak vol papaverbollen! Wel met naam, kleur en hoogte. Hoe meer mensen zaad binnen brengen, hoe uitgebreider ons assortiment is! Inleveren op de ruilbeurzen. Inl. Anne Kingma, tel 06-50671633,

e-mail: a.kingma(at)kingmamail.nl

Vooraankondiging:

Zaterdag 18 november is er een bloemschikactiviteit van de afd. Den Haag gepland, de docent zal Elbert Sterk zijn. Vorig jaar heeft hij ook al een les bij ons verzorgd.

Nadere details leest u in het volgende Groenbericht van november/ december.

Opgeven voor deze activiteit kan nu al bij Astrid Démétriadis:

ademetriadis(at)hotmail.com

 

Raadpleeg ook geregeld onze website www.denhaag.groei.nl

Meld u daar aan voor de nieuwsbrief.

.