Den Haag

Groenochtend 18 september

Op zaterdag 18 september op de Stadskwekerij, Kwekerijweg.8. te Den Haag. Plantenruilbeurs.

Aanvang 10.00 uur.

Langzamerhand kunnen we weer terug naar normalere groenochtenden. Op zaterdag 18 september houden we nog alleen een ruilbeurs. Uiteraard zullen we ons aan de dan geldende coronaregels houden.

We blijven het op prijs stellen dat u zich, als u van plan bent om te komen, aanmeldt bij Liesbeth Hazekamp, info(at)denhaag.groei.nl  of per telefoon: 070-3654445.

Graag willen we dan horen of u planten inbrengt.