Den Haag

Groenochtenden 15 mei en 19 juni

Groenochtenden

We willen weer beginnen met  een kleine ruilbeurs op 15 mei en 19 juni op de Stadskwekerij, Kwekerijweg.8. te Den Haag

Uiteraard zullen we ons strikt aan de coronaregels moeten houden !

We stellen voor dat u, als u van plan bent om te komen, u uiterlijk donderdag 13 mei resp. donderdag 17 juni met naam en telefoonnummer aanmeldt bij Liesbeth Hazekamp, info@denhaag.groei.nl  of per telefoon: 070-3654445.

Graag willen we dan horen of u planten inbrengt.

 

We stellen ons het volgende voor:

De inbreng van de planten zal om 10.00 uur zijn. U mag de planten inleveren bij een medewerker (houdt rekening met afstand!), u krijgt dan een bonnetje waarmee u weer naar buiten gaat.

Als we wat voorraad hebben wordt u in groepjes opgeroepen en mag u de kas in en gedurende 10-15  minuten plantjes uitzoeken. U verlaat de kas via de achteruitgang en dan is het volgende groepje aan de beurt.

Zorg eventueel voor handschoenen en een mondkapje, houd 1 ½ meter afstand van elkaar! Zorg voor pakmateriaal.

Als u zelf geen planten hebt om in te leveren kunt u na 11.00 uur kijken of er nog wat van uw gading is.

We sluiten om 11.30 uur.