Den Haag

Jaarprogramma 2022 afd. Den Haag

Bijlage bij Groenbericht nr. 1 2022

 

 

 

Het Jaarprogramma voor 2022

van de afdeling Den Haag

 

I Ledenbijeenkomsten

 

II Excursies buiten Den Haag

 

III Groen & Doen bij Groei & Bloei

a. Groenochtenden.

b. Bloemschikcursussen

 

IV Propaganda en voorlichting

 

Informatie:

www.denhaag.groei.nl

 

secretariaat:

Liesbeth Hazekamp

070-3654445

info(at)denhaag.groei.nl

 

cursussen:

Liesbeth Verster

070-3233506

liesbeth.verster(at)ziggo.nl

 

 

 

I. Jaarprogramma ledenbijeenkomsten 2022

Inlichtingen/reacties en/of suggesties: Liesbeth Hazekamp, secretaris

070-3654445. e-mail: info(at)denhaag.groei.nl

 

In de afgelopen twee jaren konden door corona vele van onze reguliere activiteiten niet of slechts zeer beperkt doorgang vinden. Ondanks dat corona eind 2021 nog onder ons is hebben we als bestuur gemeend voor 2022 toch weer een jaarprogramma voor onze Ledenbijeenkomsten te moeten samenstellen. Natuurlijk allemaal onder voorbehoud van de verdere ontwikkelingen en de dan geldende maatregelen. Voor de inhoudelijke toelichting op het programma verwijzen wij u naar de berichtgeving in ons tweemaandelijks KMTP/Groei & Bloei – Groenbericht, onze digitale Nieuwsbrieven en de website. Hebt u reacties en/of suggesties neem dan contact op met onze secretaris Liesbeth Hazekamp via tel: 070-3654445 of via e-mail info@denhaag.groei.nl

 

zaterdag 15 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst in combinatie met de Algemene Ledenvergadering

Een terugblik op de jaren 2020 en 2021 en een toost op het nieuwe jaar 2022.

Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a

Aanvang 10.30 uur.

 

dinsdag 15 februari

Bezoek aan het Nationaal Monument Oranjehotel in Scheveningen, Van Alkemadelaan 1258.

Aanvang .14.00 uur

 

dinsdag 15 maart

Lenteschikking

Stadskwekerij. Kwekerijweg 8a

Aanvang 20.00 uur

 

woensdag 27 april

De 53e Nationale Geraniummarkt op het Lange Voorhout.

Geopend van 08.30 - 17.00 uur, uitslag standskeuring rond 10.30 uur.

 

Donderdag 12 mei

Dagexcursie naar Noord Holland.

 

22 / 25 juni

Vierdaagse tuinenreis De Achterhoek

 

juli

Bezoek aan Plukkerij Framblij in Monster

 

juli

Dag van de Roos,

Westbroekpark Rosarium, Internationale Rozenconcours in combinatie met

publieksevenement

 

eind augustus / begin september

Bezoek aan Dahlia-event op de Keukenhof, gecombineerd met bezoek aan tuinen in Zuid Holland.

 

eind september / begin oktober

Jaarlijkse prijsuitreikingsavond van de Haagse Voortuinkeuringen

Aanvang 20.00 uur

 

zaterdag 15 oktober

Bollenmand vullen

Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a,

Aanvang 10.00 uur.

 

november

Herfstschikking

Stadskwekerij. Kwekerijweg 8a

Aanvang 20.00 uur

 

Zondag 18 december

De jaarlijkse Kerstschikking

Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a

Aanvang 14.00 uur.

II Excursies buiten Den Haag

Inlichtingen: Anneke Nieuwenhuis.

tel. 070- 3543433 ( op werkdagen tussen 18.30 – 20.00 uur)

e-mail: annekecnd@gmail.com

 

De excursiecommissie kan de volgende plannen reeds meedelen. De nadere gegevens komen in de groenberichten en op de website: www.denhaag.groei.nl

Van woensdag 22 juni t/m zaterdag 25 juni een door Garden Tours verzorgde 4-daagse tuinenreis naar de Achterhoek. We verblijven in het Hampshire Avenarius hotel in Ruurlo.

We organiseren dit jaar 2 dagexcursies. De eerste dagexcursie vindt plaats op donderdag 12 mei, bestemming Noord Holland.

De tweede dagexcursie vindt plaats eind augustus/begin september. Bezoek aan Dahlia-event op de Keukenhof, gecombineerd met bezoek aan tuinen in Zuid Holland

De excursies gaan door bij deelname van 25 personen of meer. Bij annulering krijgt u 8 dagen voor vertrek bericht en wordt het gestorte bedrag teruggestort. Indien u zelf de excursie tot 8 dagen voor vertrek annuleert, wordt het gestorte bedrag teruggestort onder aftrek van € 12,50 administratiekosten. Bij annulering binnen 8 dagen voor vertrek vindt geen terugbetaling plaats.

 

III Groen & Doen bij Groei & Bloei

 

a. Programma Groenochtenden met plantenruilbeurs en andere bijeenkomsten.

Inlichtingen: Liesbeth Verster, Sijzenlaan 98, 2566 WN Den Haag

Tel: 070-323 35 06, e-mail liesbeth.verster(at)ziggo.nl

 

De Groenochtenden vinden plaats op iedere derde zaterdag van de maand.

Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a, Den Haag (toegang via de Badhuisweg).

Aanvang Groenochtend met plantenruilbeurs: 9.45 uur. Planten inbrengen tussen 9.45 en 10.15 uur. Praatjes en demonstraties beginnen om 10.45 uur, tenzij anders vermeld in het Groenbericht

15-1 Nieuwjaarsbijeenkomst.

Zaden aanwezig

19-2 Balkonplanten.

Plantenruilbeurs/Zaden aanwezig

19-3 Rozen snoeien (snoeischaar mee). Plantenruilbeurs/ Zaden aanwezig

16-4 Expansieve planten

Plantenruilbeurs

21-5 Fruitbomen snoeien.

Plantenruilbeurs

18-6 Nationale Tuinweek/de eetbare tuin. Plantenruilbeurs

Zaterdag 2 of 9 juli: Rosarium van het Westbroekpark.

Dag v.d. Roos/Plantenruilbeurs. Rozenkeuring. Tuinvragen

20-8 Duurzaam tuinieren.

Plantenruilbeurs

17-9 Besheesters. Plantenruilbeurs

15-10 Workshop Bollenmand.

Plantenruilbeurs

19-11 Onderhoud klein gereedschap. Geen ruilbeurs

21-1-2023 Nieuwjaarsbijeenkomst. Zaden aanwezig

 

b Bloemschikcursussen

Inlichtingen en aanmelden: Liesbeth Verster , Sijzenlaan 98 2566 WN Den Haag

tel. 070- 3233506 e-mail liesbeth.verster(at)ziggo.nl

De lessen worden gegeven in de kantine van het gemeentelijk groenbedrijf, de Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a in Den Haag. Aanvang 20.uur.

 

dinsdagavond 15 maart

Lenteschikking

 

April Voorjaarsschikking

Stadskwekerij. Kwekerijweg 8a, aanvang 20.00 uur

 

November Herfstschikking Stadskwekerij. Kwekerijweg 8a, aanvang 20.00 uur

 

Zondag 18 december

De jaarlijkse Kerstschikking

Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a, aanvang 14.00 uur

 

Verdere info zult u t.z.t. in de betreffende Groenberichten vindenen op onze site: www.denhaag.groei.nl , waar u ook de foto’s kunt vinden van onze laatste bloemschikavonden

 

.

 

IVPropaganda- en voorlichting

Inlichtingen: mevr. Liesbeth Verster, Sijzenlaan 98, 2566 WN Den Haag, tel: 070- 323 35 06. e-mail: liesbeth.verster(at)ziggo.nl

 

Dit jaar zullen er weer verschillende demonstraties worden gegeven en praatjes worden gehouden in de regio Den Haag. Volledige melding staat in de Groenberichten, op onze website www.denhaag.groei.nl, in de media van de Haagse regio en in de huis- aan huisbladen.

Er wordt voorlichting gegeven bijna elke derde zaterdag van de maanden februari, maart, april, mei, juni, augustus, september, oktober op de Stadskwekerij aan de Kwekerijweg 8a (toegang via de Badhuisweg) tijdens de “Groenochtenden” met plantenruilbeurs van 9.45 – 11.45 uur.

woensdag27 april Koningsdag,

op de Geraniummarkt aan het Lange Voorhout

eind juni/juli

Propaganda en voorlichting in de Rozenkiosk van het Rosarium van het Westbroekpark.

En op “De dag van de Roos” ter gelegenheid van de Rozenkeuring in het Rosarium van het Westbroekpark

Zondag 18 december

Kerstdecoratiemiddag