Den Haag

Nieuwjaarsbijeenkomst in combinatie met de Algemene Ledenvergadering 2024 op zaterdag 20 januari.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2023 van de afd. Den Haag van de KMTP/Groei&Bloei is als volgt samengesteld:

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling van het verslag van de 148e Algemene Ledenvergadering, gehouden op zaterdag 21 januari 2023

3. Bespreking van het Jaarverslag over 2023

4. Financiƫle verantwoording over 2023

5. Verslag van de kascommissie en decharge van de penningmeester

6. Vaststelling van de Begroting voor 2024

7. Bestuurs- en commissiemutaties

8. Rondvraag en sluiting.

 

Met betrekking tot punt 7 van de agenda kan worden gemeld dat dit jaar periodiek aftredend is de voorzitter van de afdeling Den Haag, de heer K. Pors

Het bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor de heer Pors te herbenoemen voor een nieuwe periode van vier jaar.

Leden die het jaarverslag en het financieel verslag willen inzien, voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering, kunnen deze stukken opvragen bij de secretaris, mw. E. Hazekamp, tel. 070-3654445. Zaterdag 20 januari 2023 liggen de stukken vanaf 10.00 uur ter inzage in de vergaderruimte.

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering brengen we gezamenlijk een toost uit op het nieuwe verenigingsjaar. Aansluitend krijgt u, onder het genot van een drankje een korte toelichting op onze plannen voor ons jubileumjaar 2024.

Geen ruilbeurs op deze zaterdagochtend maar wel alle gelegenheid om een keuze te maken uit onze nieuwe verzameling bloemen en plantenzaden.

Aanvang van de bijeenkomst 10.30 uur, kantine van de Stadskwekerij aan de Kwekerijweg 8a,

Sluiting rond 13.00 uur.

Stadskwekerij