Den Haag

Jaarverslag 2020 - 2021

Voorwoord jaarverslag 2020-2021

 

Tijdens onze sfeervolle en gezellig verlopen jaarvergadering van 18 januari 2020 presenteerden we onze activiteiten voor het jaar 2020. Een overzicht van de ledenbijeenkomsten, een praatje over de voorgenomen uitjes, het bloemschikken in het voor- en het najaar, de tuinkeuringen en traditiegetrouw de Geraniummarkt op het Lange Voorhout.

Wat bedoeld was voor ëën kalenderjaar hebben we voor een deel kunnen realiseren gedurende de afgelopen twee jaar. Jaren waarin het wel of niet doorgaan van onze activiteiten werd bepaald door de maatregelen rond Covid-19. Soms lukte het helaas niet, zoals de Geraniummarkt, maar soms ook weer wel omdat corona even naar de achtergrond leek te zijn verdrongen. Ook in afgeslankte vorm hebben we voor onze leden gedaan wat we konden en verantwoord mogelijk was.

Geen Rozenconcours in het Westbroekpark maar gelukkig wel een park vol rozen, voldoende werk dus voor onze vrijwilligers die ieder seizoen weer meehelpen bij het onderhoud van het Rosarium. In dit verslag vindt u een prachtige foto van onze ‘eigen’ tuinlieden. De commissie Tuinkeuringen bedacht een alternatief waardoor ook de keuringen van de voortuinen in een groot aantal wijken van de stad door konden gaan. Met een paginagrootte rapportage, inclusief een foto van de prijswinnende tuin, verzorgde het Algemeen Dagblad onze PR, waarvoor onze hartelijke dank aan de redactie. En plezier was er ook tijdens de vierdaagse reis, van 14 – 17 juni, naar tuinen in Noord Nederland. Samen met de afd. Leidschendam. Ook de inmiddels sterk uitgebreide collectie bloemzaden trok in de afgelopen twee jaar veel belangstelling van onze leden.

Voor komend jaar blijft het nog even afwachten. Ons jaarprogramma ligt klaar. Nu maar afwachten hoe het verloop van de corona ons parten gaat spelen in 2022. Het jaar waarin we als afdeling 150 jaar bestaan. In de begroting zijn er middelen gereserveerd. Maar met de huidige corona maatregelen, begin 2022, hebben we de organisatie van een lustrumviering voorlopig op een laag pitje gezet. Misschien wel tot 2023. Voor een foto overzicht van onze activiteiten in de afgelopen twee jaar verwijs ik u graag naar de website van onze afdeling, www.denhaag.groei.nl.

Rest mij, mede namens het bestuur van de afdeling Den Haag, een ieder te bedanken voor haar of zijn inzet gedurende de afgelopen twee jaar.

 

Klaas Pors

 

Ledenbijeenkomsten 2020-2021

Van het voor 2020 opgestelde programma zijn alleen

op zaterdag 18 januari de Nieuwjaarsbijeenkomst in combinatie met de Algemene Ledenvergadering

en op dinsdag 18 februari het Bezoek Museum Beelden aan Zee, Klaas Gubbels/Niki de Saint Phalle. Doorgegaan.

 

In 2021 is het ons niet gelukt bijeenkomsten te organiseren.

 

Besturen in tijden van corona

2020 waren we vol goede moed begonnen met onze maandelijkse bestuursvergaderingen op de eerste of tweede dinsdagmiddag van de maand, maar na 3 maart viel alles stil.

We hebben daarna onze vergaderingen verplaatst naar de kantine van de Stadskwekerij waar we, op gepaste afstand, in de avond van 16 juli, 8 september, 6 oktober en 1 december bijeenkwamen,.

In 2021 was dat pas weer op 1 juni. Vanaf 7 september konden we toch weer op onze vertrouwde dinsdagmiddagen bijeenkomen.

 

Bloemschikcursussen.

Op 12 maart 2020, na de eerste maatregelen tegen covid, werd besloten de lenteschikking van 17 maart niet door te laten gaan.

Het werd het begin van een zeer onzekere periode: wel organiseren, toch weer afgelasten. De zomer bracht enige verlichting en dus was er op

Dinsdag 15-september een bloemschikavond met Lia Ruis als docent.

Voor de kerstschikking op 19 december had Ingeborg Kemperman op You tube een voorbeeldfilmpje opgenomen. Alle deelnemers konden een pakket met de materialen ophalen en vervolgens aan de hand van het filmpje thuis hun stuk maken.

Het jaar 2021 was al niet veel beter.

Er werd een herfstschikking gepland op dinsdagavond 16 november, maar door de avondlockdown weer verplaatst naar de zondagmiddag 21 november. En ook dit jaar moesten de deelnemers hun materialen voor de kerstschikking afhalen en thuis hun versiering maken.

De bloemschikcommissie, Anne Kingma, Astrid Démétriadis en Liesbeth Verster, blijft hoopvol voor 2022.

 

Propaganda en Voorlichting

Groenochtenden

2020 begon zo goed. Een gezellige Algemene Ledenvergadering/nieuwjaarsbijeenkomst op 18 januari en vervolgens op de derde zaterdag van de maand februari, 15 februari het traditionele bezoek van Yvonne Zeelenberg met een verhaal over balkonplanten en verkoop van viooltjes en andere voorjaarsplanten.

Toen was het afgelopen: geen rozensnoeiochtend en geen ruilochtenden meer tot 19 september en 17 oktober.

Onder strikte voorwaarden, met mondkapjes en handschoenen en handhaven van de verplichte afstand waren er toch twee heel gezellige ruilochtenden. Iedereen was blij dat we elkaar weer konden spreken.

De rest van het jaar was het programma weer stilgelegd.

In 2021 konden we op 15 mei weer voorzichtig de eerste plantenruilochtend organiseren. De sfeer was weer goed, iedereen was blij eindelijk weer elkaar te kunnen ontmoeten

Ook in de maanden juni t/m augustus konden we met dezelfde restricties: aanmelden en mondkapjes weer een ruilochtend organiseren.

Langzamerhand kunnen we dan weer terug naar normalere groenochtenden al hielden we op zaterdag 18 september nog alleen een ruilbeurs. Wel hadden we de kamerplantendames Antje Konings en Maria Boogaarts uitgenodigd langs te komen.

Het hoogtepunt van dit jaar was wel het vullen van de bollenmand op 16 oktober onder de bezielende leiding van Marian Ruhe. 21 vullers, samen aan een grote lange tafel. Of alles weer normaal was.

 

Tuinkeuringen

Het jaar 2020 is, door de corona-uitbraak, een verloren jaar. Plotseling viel alles stil. Diverse golven van besmetting maakten dat het tot februari 2021 duurde voordat we heel voorzichtig weer begonnen. 18 februari werd voor de eerste keer weer contact gezocht met de keurders. Via de mail hadden we toen al overlegd over de data en een aangepaste prijstoekenning. We kozen voor een zomer- en nazomerkeuring: 21 t/m 27 juni en 30 augustus t/m 5 september. Verder besloten we geen feestelijke prijzenuitreiking te organiseren en de prijzen op te sturen naar de winnaars. Dus geen gezellige avond, maar wel blije prijswinnaars, en dus ook geen onkosten voor zaal en spreker. Daarom zagen wij dit jaar af van het benaderen van onze sponsors en besloten we per wijk slecht één tuin te bekronen.

 

In 2020 is ons commissielid Lydia Linskens overleden. We hebben Mieke Vischer bereid gevonden per 1 juni onze commissie te versterken.

De Commissie is dit jaar bijeen geweest op 8 juni en 24 augustus voor het vullen van de tasjes (werkvergaderingen) en op 12 oktober.

Zoals ieder jaar zochten we naar mooie, verzorgde voortuinen, maar daarbij hebben we wel de nadruk gelegd op natuurvriendelijkheid.

Op 1 juni zijn de uitnodigingen per mail aan de keurders (28) uitgegaan. Uiteindelijk waren op de keuringsdagen in totaal 30 keurders beschikbaar. Vijf keurders hebben tijdens de keuring foto’s gemaakt.

Er is in 15 wijken gekeurd. Zo hebben er dit jaar keurders rondgelopen in verschillende delen van de Vogelwijk, Bohemen, Kijkduin, Duinzigt (in Benoordenhout), de Architectenwijk, Leidschenveen, de Bloemenbuurt, het Belgisch Park, Marlot en de wijk Leeuwendaal in Rijswijk.

Bij het opheffen van de afdeling Rijswijk zijn een flink aantal Rijswijkse leden bij de afdeling Den Haag gekomen.

 

Over het algemeen was het dit jaar goed keuringsweer. In sommige wijken van de stad wordt het steeds moeilijker inspirerende tuinen te vinden, maar ook werden we soms verrast door nieuw aangelegde tuinen.

Nadat de uitslagen waren verwerkt zijn de hoogst gekwalificeerde tuinen gefotografeerd en daarna is een selectie gemaakt voor de prijzen.

De in totaal 15 prijswinnaars zijn per brief op de hoogte gesteld. In die brief is hen gevraagd iets over hun tuin te vertellen. Allen hebben gereageerd, en vrijwel allen met een leuk verhaal; een prachtig resultaat.

Iedere prijswinnaar kreeg vervolgens een certificaat met foto en een cadeaubon toegestuurd. De hoofdprijswinnaar, de Noordwijkselaan 11 op Kijkduin, kreeg bovendien een ingelijste foto van haar tuin. Het AD heeft een hele pagina aan deze tuin besteed.

Op de website van de afdeling zijn de foto’s van de tuinen te zien en de reacties te lezen.

De keurders hebben als attentie een zak met Fritillaria gekregen.

De commissie overweegt ook volgend jaar een zomer- en nazomerkeuring te organiseren.

 

Liesbeth Hazekamp

 

 

Meerdaagse tuinenreis Noord Nederland van 14 juni t/m 17 juni 2021.

In 2020 kon deze reis helaas geen doorgang vinden en wat waren we blij dat dit nu wel kon, natuurlijk met de inmiddels gebruikelijke aanpassingen maar we konden tuinen bezoeken.

Brouwhotel Parkzicht in Veendam was onze standplaats voor 3 nachten.

Al op de 1ste dag bezochten we 3 tuinen. De Boschhoeve in Wolfheze blijft een feest om te bezoeken. En Erve Odinc en Plantzoentje waren ook zeer de moeite waard.

Op de dagen 2, 3 en 4 waren we welkom in o.a. de volgende tuinen. Tuin de Witte Wolk, De Houtstek, Tuingoed Folz, Tuinfleur, Kwekerij de Kleine Plantage, Menkemaborg en niet in de laatste plaats de Tuinen van Mien Ruys. Al met al 12 tuinen. Elk van de tuinen met een eigen karakter. Bijzonder en waardevol.

We reisden met Garden Tours en de reisleidster was geweldig. Ze wist, als tuinontwerpster niet alleen heel veel van tuinen en planten, maar omdat ze in Groningen woont en werkt vertelde ze ook veel over het leven in de noordelijke provincies van ons land o.m. de problemen t.g.v. de gaswinning.

 

Anneke Nieuwenhuis-Damen

 

Zaden

Anne Kingma heeft dit jaar veel werk gemaakt van het beheer van de zaden. Zij heeft een zadenlijst samengesteld en die op de website laten plaatsen. Prima reacties, diverse leden hebben zaden bij haar opgehaald.

 

Redactie Groenbericht/Nieuwsbrief

De afdeling Rijswijk is eind 2019 opgeheven. Het groenbericht is nu alleen voor de afdelingen Delft, Den Haag, Leidschendam en Wassenaar. Het eerste tweemaandelijkse Groenbericht verscheen in 2020 op 1 januari. Een vol bericht inclusief een uitgebreid jaarprogramma van de Haagse afdeling. Het bericht voor de maanden maart en april was zo mogelijk nog voller, maar van dat programma is weinig terecht gekomen . Daarna kwam pas voor de maanden juli en augustus een bericht uit, voornamelijk gevuld met opbeurende algemene stukjes tekst. Voor de laatste twee groenberichten van 2020 en de eerste drie van 2021 gold telkens weer, als er al een programma werd opgezet, dan was het vaak on line of via Zoom. Toch zijn er in 2021 zes edities verschenen met berichten over de activiteiten van de afdelingen.

Al meer dan 150 leden hebben te kennen gegeven het bericht voortaan digitaal te willen ontvangen. Dat scheelt in de productie- en verzendkosten voor de afdelingen.

De berichten van onze afdeling werden natuurlijk ook geplaatst op de website van de afdeling Den Haag door onze eigen webmaster André van der Zwan. Hij zorgde ook voor het versturen van een nieuwsbrief van de afdeling. Die nieuwsbrief blijkt nu heel handig om berichten over het al dan niet doorgaan van de verschillende activiteiten rond te sturen. Het aantal abonnees op die nieuwsbrief is inmiddels 190. We hopen daarvoor nog meer aanmeldingen te krijgen.

Liesbeth Hazekamp,

Redactie Groenbericht info(at)denhaag.groei.nl

 

Christine van Beurdenfonds/ Plantjesmiddag kinderen Heesterbuurt.

Het zal bekend zijn dat onze afdeling een fonds heeft dat voor Haagse scholen interessant kan zijn. De scholen kunnen een beroep doen op dat fonds. Doel is om de kinderen te stimuleren om met groen om te gaan.

Dit jaar werd het bestuur benaderd door Ingeborg Blessing die een plantjesmarkt voor de schoolkinderen van de scholen in de Heesterbuurt wilde organiseren. Groei&Bloei heeft haar daarbij kunnen helpen door geld beschikbaar te stellen vanuit het Christine van Beurdenfonds en door plantjes, zaden en klein tuingereedschap aan te leveren.

De markt op 19 mei was uitstekend georganiseerd. Alle plantjes zijn uitgedeeld.

Voor 2022 is weer een beroep op het fonds gedaan.

 

Ledenadministratie

Het jaar 2020 begon met een ledenaantal van 359 en op het eind van dat jaar was de stand 433.

In verband met de opheffing van de afdeling Rijswijk zijn er in de loop van het jaar 51 Rijswijkse leden aan het Haagse bestand toegevoegd. Het is een jaarlijks terugkomend beeld dat zich in de loop van het jaar veel nieuwe leden opgeven, per telefoon, via de website, op beurzen en evenementen, op afdelingsactiviteiten en via de bon in het tijdschrift Groei & Bloei. Aan het eind van 2021 hebben we in totaal 427 leden. Het merendeel van de nieuwe leden meldt zich aan via de website nu andere activiteiten zoals beurzen en evenementen en afdelingsactiviteiten grotendeels stil hebben gelegen.

 

Liesbeth Hazekamp

Vertegenwoordiging buiten de KMTP in 2020-2021

Groenplatform

Mevr. L. Hazekamp

 

Beschermheer:

Mr. J.H.C. van Zanen, burgemeester van Den Haag

 

Leden van Verdienste:

De heer ir. W.G. de Haan (Den Haag)

De heer en mevr. Drs. W. Deetman (Den Haag)

Mevrouw Cl. Vinkesteijn-Barnas (Den Haag)

 

Samenstelling van bestuur en commissies per 31 december 2021

1. Bestuur aftredend per 1/1

voorzitter de heer K.B.J.Pors aftredend 2024

vice-voorzitter mevr. A. Kingma aftredend 2024

secretaris mevr. L. Hazekamp aftredend 2021

penningmeester de heer A.v.d.Zwan aftredend 2022

lid mevr. E.H.Verster aftredend 2024

lid mevr. A. Nieuwenhuis aftredend 2023

lid /waarnemend penningm mevr. A. Demetriadis aftredend 2023

 

2. Propaganda en voorlichting

Mevr. E.H. Verster coördinator

 

3. Commissie Excursies

Mevr. A. Nieuwenhuis coördinator

Mevr. L. Hazekamp; Mevr. S. Horn; Mevr. N. Vink.

Mevr. S. de Cock/Mevr. R. Smits telefoonwacht

 

4. Commissie Tuinkeuringen

Mevr. L. Hazekamp coördinator

Mevr. S. de Cock; Mevr. C. van Leeuwen; Mevr. A. Kingma; Mevr. M. Vischer.

 

5. Kascommissie

Dhr. H. Poelsma en mevr. M. Vischer

 

6. Redactie Groenbericht

Mevr. L. Hazekamp

 

7. Ledenadministratie

Mevr. L. Hazekamp

 

8. Commissie Geraniummarkt

De heer K. Sol

De heer K.B.J. Pors

De heer A. v.d. Zwan

 

 

 

Ereprijs voortuinkeuringen 2021 Noordwijkselaan 11

Plantjesmiddag kinderen in de Heesterbuurt

Bezoek febr. 2020 Beelden aan Zee

Bollenmand vullen

Herfstschikking – iedereen op 1,5 m afstand