Activiteiten & Actueel

Jaarprogramma 2017

                 

 

 

 

Het Jaarprogramma voor 2017

van de afdeling Den Haag

 

 

I   Ledenbijeenkomsten

 

II  Excursies buiten Den Haag

 

III Groenochtenden en plantenruil

 

IV  Bloemschikcursussen

 

V Propaganda en voorlichting

 

 Informatie:

www.denhaag.groei.nl

 

secretariaat:

Liesbeth Hazekamp

070-3654445

info@denhaag.groei.nl

 

cursussen:

Liesbeth Verster

070-3233506

liesbeth.verster@ziggo.nl

 

  

I. Jaarprogramma ledenbijeenkomsten 2017

Inlichtingen/reacties en/of suggesties: Liesbeth Hazekamp, secretaris

070-3654445. e-mail: info@denhaag.groei.nl

 Ook dit jaar heeft het bestuur weer zijn best gedaan om u als lid van onze vereniging een zo gevarieerd en interessant mogelijk programma voor de maandelijkse ledenbijeenkomsten te bieden. Hebt u reacties op de inhoud van het programma of ideeën voor het programma voor volgend jaar schroom dan niet en laat het ons weten. Alleen met uw inbreng en betrokkenheid zijn wij als bestuur in staat een programma samen te stellen dat aansluit bij de wensen van de leden. Voor de inhoudelijke toelichting op het ledenprogramma 2017 verwijzen wij u naar de berichtgeving in ons tweemaandelijks ‘Groei & Bloei’ Groenbericht en onze periodieke Nieuwsbrief. Hebt u reacties en/of suggesties neem dan contact op met de secretaris mw. L. Hazekamp via tel: 070-3654445 of via e-mail info@denhaag.groei.nl

 zaterdag 21 januari

Nieuwjaarsinstuif in combinatie met Algemene Ledenvergadering

Een terugblik op het oude jaar en een toost op het nieuwe jaar.

Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a

Aanvang 10.30 uur.

 

dinsdag 21 februari

Bezoek, met rondleiding, aan Muzee Scheveningen

Aanvang 14.00 uur.

 

dinsdag 14 maart

Voorjaarsschikking

Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a

Aanvang 19.30 uur

donderdag 27 april

De 50e Nationale Geraniummarkt op het Lange Voorhout

Geopend van 08.30 - 17.00 uur, uitslag standskeuring rond 10.30 uur.

 

dinsdag 16 mei

Bezoek, met rondleiding, aan de vastenplantenkwekerij van Griffioen in Boskoop

Aanvang 14.00 uur.

 

zaterdag.17 juni

Ruilbeurs in het teken van de Nationale Tuinweek

Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a

Aanvang 10.00 uur.

 

zondag 16 juli

Westbroekpark Rosarium, de jaarlijkse Dag van de Roos

Activiteitendag in aansluiting op het Internationale Rozenconcours

 

September

Jaarlijkse prijsuitreikingsavond van de Voortuinkeuringen

Aanvang 20.00 uur

 

Oktober

Herfstwandeling, middagprogramma

 

zaterdag 18 november

Winterbasket samenstellen.

Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a

Aanvang 10.00 uur.

 

zaterdag 16 december

De jaarlijkse Kerstschikking

Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a.

Aanvang 14.00 uur

II Excursies buiten Den Haag

Inlichtingen: Anneke Nieuwenhuis.

tel. 070- 3543433 ( op werkdagen tussen 18.30 – 20.00 uur)

e-mail: annacnd@gmail.com

 

De excursiecommissie kan de volgende plannen reeds meedelen. De nadere gegevens komen in de groenberichten en op de website: www.denhaag.groei.nl

Maandag 26 t/m vrijdag 30 juni een door Kupers Tuinreizen verzorgde 5-daagse tuinenreis naar Somerset/Dorset, in het zuidwesten van Engeland.

We organiseren dit jaar in het vroege voorjaar en in de zomer twee dagexcursies naar mooie tuinen en kwekerijen.

 De excursies gaan door bij deelname van 25 personen of meer. Bij annulering krijgt u 8 dagen voor vertrek bericht en wordt het gestorte bedrag teruggestort. Indien u zelf de excursie tot 8 dagen voor vertrek annuleert, wordt het gestorte bedrag teruggestort onder aftrek van

€ 12,50 administratiekosten. Bij annulering binnen 8 dagen voor vertrek vindt geen terugbetaling plaats.

  

IIl Programma Groenochtenden met plantenruilbeurs en andere bijeenkomsten.

Inlichtingen: Liesbeth Verster, Sijzenlaan 98, 2566 WN Den Haag

Tel: 070-323 35 06, e-mail liesbeth.verster@ziggo.nl

 

De Groenochtenden vinden plaats op iedere derde zaterdag van de maand.

Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a, Den Haag (toegang via de Badhuisweg).

Aanvang Groenochtend, met plantenruilbeurs 9.45 uur. Planten inbrengen tussen 9.45 en 10.30 uur. Praatjes en demonstraties beginnen om 10.45 uur, tenzij anders vermeld in het Groenbericht

21 januari: Nieuwjaars bijeenkomst.

Zaden aanwezig

18 februari: Zaaien en verspenen

Plantenruilbeurs / Zaden aanwezig

18 maart: Rozen snoeien (snoeischaar mee)

Plantenruilbeurs / Zaden aanwezig

15 april: Scheuren van vaste planten

Plantenruilbeurs /Zaden aanwezig

20 mei: Verticaal tuinieren

Plantenruilbeurs

17 juni: Nationalle Tuinweek: kruiden

Plantenruilbeurs

zondag 16 juli: Rosarium

Engelse fair / plantenruilbeurs

19 augustus: Tuintrends

Plantenruilbeurs

16 september: Eigen fruit verwerken.

Plantenruilbeurs

21 oktober:  Open spreekuur

Laatste Plantenruilbeurs van het jaar

18 november: Workshop

Geen ruilbeurs

20 januari 2018: Nieuwjaarsbijeenkomst  zaden


IV Bloemschikcursussen

Inlichtingen en aanmelden: Liesbeth Verster , Sijzenlaan 98 2566 WN Den Haag

tel. 070- 3233506  e-mail liesbeth.verster@ziggo.nl

 Lenteschikking:

 In het voorjaar van 2017, op dinsdagavond 14 maart 19.30 uur, wordt er o.l.v. mw.Ir N.N. Jans–Sremec, meesterbinder, een Lenteschikking georganiseerd in de kantine van de Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a te Den Haag.

 

Cursussen:

Mw. Ir. N.N. Jans-Scremec, meesterbinder zal een cursus geven op de dinsdagavonden:

11april (paassfeer) en 16 mei de 2e les, de najaarslessen zijn op 26 september en 31 oktober.

Aanvang 19.30 uur in de kantine van de Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a.

Deze cursus wordt dus verdeeld in 2 lessen in het voorjaar en 2 lessen in het najaar.

 

In de bloemenwinkel van Tettero & la Guirlande, Piet Heinstraat 28, zal een cursus starten, maandelijks op de 2e en 3e donderdagavonden aanvang 20.00 uur onder leiding van Regina Demeijer. Op beide dagen wordt hetzelfde gemaakt.

De kosten zijn € 17,50 per keer. U kunt zich rechtstreeks aanmelden bij Regina tel 3858056

Zaterdagochtend 19 november 10.00 uur zal Regina een workshop geven in de kantine van de Stadskwekerij.

Zaterdag 16 december, 14.00 uur kerstdecoratiemiddag, in de kantine van de  Stadskwekerij, onder leiding van Mw. Ir. N.N. Jans-Scremec.

 

Verdere info zult u, t.z.t. in de betreffende Groenberichten vinden en op onze site: www.denhaag.groei.nl

 

Propaganda- en voorlichting

Inlichtingen: Liesbeth Verster, Sijzenlaan 98, 2566 WN Den Haag, tel:070-3233506. e-mail: liesbeth.verster@ziggo.nl

Dit jaar zullen er weer verschillende demonstraties worden gegeven en praatjes worden gehouden in de regio Den Haag.

Volledige melding staat in de Groenberichten, in de media van de Haagse regio en in de huis- aan huisbladen.

Er wordt voorlichting gegeven bijna elke derde zaterdag van de maanden februari, maart, april, mei, juni, augustus, september en oktober op de Stadskwekerij aan de Kwekerijweg 8a (toegang via de Badhuisweg) tijdens de “Groenochtenden” met plantenruilbeurs van 9.45 – 11.45 uur.

donderdag 27 april: Koningsdag, op de Geraniummarkt aan het Lange Voorhout

eind juni/juli: Propaganda en voorlichting in de Rozenkiosk van het Rosarium van het Westbroekpark.

zondag 16 juli: “de dag van de Roos”  ter gelegenheid van de Rozenkeuring in het  Rosarium van het Westbroekpark

zaterdag16 december: Kerstdecoratiemiddag

 

 

meer
22
Nov
het begin
20
Nov
Mijn tuin is winterklaar! Maar wat is dat eigenlijk….