Activiteiten & Actueel

Groenbericht Den Haag jan-febr 2018

AFDELING DEN HAAG

Secretariaat en Ledenadministratie: Groot Hertoginnelaan11 2517 EA 070-365 44 45 email: info@denhaag.groei.nl website: www.denhaag.groei.nl

Ledenbijeenkomsten

1. Nieuwjaarsinstuif in combinatie met de Algemene Ledenvergadering 2018

In navolging van voorgaande jaren houden we op de eerste groenochtend in het nieuwe jaar, zaterdag 20 januari, onze Nieuwjaarsinstuif en onze Algemene Ledenvergadering. Dit keer dus geen plantenruilbeurs maar een ochtend vol met verenigingsnieuws.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2018 van de afd. Den Haag van de KMTP/Groei&Bloei:

1. Opening en mededelingen

2. Verslag van de 144e Algemene Ledenvergadering, gehouden op za. 21 januari 2017

3. Jaarverslag over 2017

4. Financiële verantwoording over 2017 en de begroting voor 2018.

5. Verslag van de kascommissie en decharge van de penningmeester

6. Bestuurs- en commissiemutaties

7. Rondvraag

M.b.t punt 6 van de agenda: binnen het bestuur zijn periodiek aftredend de secretaris, mw. L. Hazekamp en het bestuurslid mw. A. Nieuwenhuis. Volgens het reglement is de secretaris direct herkiesbaar. Het bestuur stelt de vergadering voor in te stemmen met een herbenoeming van de secretaris, mw. L. Hazekamp. Reglementair is een bestuurslid niet direct herkiesbaar. Daarom stelt het bestuur voor mw. A. Nieuwenhuis te benoemen tot adviseur van het bestuur.

Leden die het jaarverslag en het financieel verslag willen inzien vóór de Alg. Ledenvergadering kunnen deze stukken opvragen bij de secretaris, mw. L. Hazekamp, tel. 070-3654445. Zaterdag 20 januari liggen de stukken vanaf 10.00 uur ter inzage in de vergaderruimte.

Na afloop van de vergadering brengen we gezamenlijk een toost uit op het nieuwe verenigingsjaar. Aansluitend krijgt u, onder het genot van een drankje en een hapje, een korte toelichting op onze plannen voor het nieuwe jaar. Ook is er gelegenheid een keuze te maken uit onze nieuwe verzameling bloemen- en plantenzaden.

Aanvang van de bijeenkomst 10.30 uur, Plaats: kantine van de Stadskwekerij aan de Kwekerijweg 8a. Sluiting rond 13.00 uur.

2. Bezoek aan Het Mauritshuis, dinsdag 20 februari

Museum Het Mauritshuis toont ons het beste van de Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw. Naast de vele schilderijen van Hollandse en Vlaamse meesters uit de permanente collectie van het museum is er de tentoonstelling “Jan Steen vertelt”.

De zeventiende-eeuwse Hollandse kunstenaar is als schilder vooral bekend door zijn vrolijke, ietwat chaotische scènes uit het dagelijks leven, de spreekwoordelijke ‘huishoudens van Jan Steen’, maar hij heeft ook totaal andere onderwerpen geschilderd: verhalen uit de bijbel, de klassieke mythologie en de geschiedenis. Schilderijen vol van opwinding, drama en hartstocht. De tentoonstelling toont ons dat Jan Steen een veelzijdig en ambitieus kunstenaar was met een grote literaire kennis en een scherp oog voor de komische aspecten.

Voor deelname aan de rondleiding moet U zich aanmelden bij onze secretaris, mw. L. Hazekamp, tel: 070-3654445 of via de mail info@denhaag.groei.nl. De rondleiding start om 14.30 uur en het  aantal deelnemers is maximaal 15. Heeft u een Museumjaarkaart, neem die dan a.u.b. mee.

Groen & Doen, bij Groei & Bloei

I.Groenochtenden

Zaterdag 17 februari 2018 beginnen we weer met onze maandelijkse plantenruilbeurs op de Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a, 2597 JK (toegang via de Badhuisweg) van 9.45-11.45 uur. Graag de planten voor 10.15 uur binnenbrengen en liefst met naam en kleur.

Ook onze zaadverzameling zal aanwezig zijn. Wij stellen het erg op prijs om van u te horen hoe de zaden opgekomen zijn en als u teveel plantjes hebt, dan houden wij ons aanbevolen op de ruilbeurs! Bent u iemand die succes heeft met zaaien van wat moeilijker zaad, misschien dat u dan iets voor ons, op u kunt nemen.

Ditmaal gaat het praatje over “kuipplanten na de winter”.

We hebben weer Yvonne Zeelenberg uitgenodigd, die op haar kwekerij niet alleen Fuchsia’s heeft, maar ook de nodige overwinteraars die weer gesnoeid, verpot en gemest moeten worden voor het nieuwe jaar. Wie kan het beter vertellen dan Yvonne!

Inl. mw. Liesbeth Verster, tel 070-323 35 06, e-mail: liesbeth.verster@ziggo.nl

II. Bloemschikken

1. Dit jaar wordt er weer maandelijks een cursus georganiseerd in de winkel bij Tettero en la Guirlande in de Piet Heinstraat 28 o.l.v. Regina Demeijer. We starten op donderdag 18 januari. Neem zelf een ondergrond mee. De kosten zijn € 17,50 per keer aan de zaak te betalen. Aanmelden bij Regina 070-3858056, e-mail: tettero@la guirlande.nl of aan de winkel.

2. Lenteschikking

Dinsdagavond 20 maart, aanvang 19.30 uur  Kantine Stadskwekerij,  o.l.v. Ir.N.N. Jans-Sremec. Aanmelden bij Liesbeth Verster, Tel; 323 35 06 of e-mail: liesbeth.verster@ziggo.nl

Nadere gegevens en kosten volgen in ons maart/april groenbericht, maar u kunt zich wel alvast aanmelden.

3.Cursus Bloemschikken

In de kantine van de Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a, 2597 JK Den Haag wordt onder leiding van meesterbinder  mw. Ir. N.N. Jans-Sremec op de dinsdagavonden 17 april en 29 mei, een cursus gegeven. De cursus wordt in een voorjaarscursus en een najaarscursus verdeeld. de data van de najaarscursus worden later bekend gemaakt. Aanmelden zie bij Lenteschikking. Verdere informatie en kosten vindt u in het maart/april groenbericht.

Kijk ook op de website www.denhaag.groei.nl

Meld u daar aan voor de nieuwsbrief.

.

meer

 

 

 

16
Feb
STORMSCHADE
15
Feb
angela’s tuin tussenfase