Activiteiten & Actueel

Groenbericht september - oktober

60e jaargang nr. 5 – september-oktober 2018

afz. Groot Hertoginnelaan 11

2517 EA Den Haag                          

     

 

Het Groenbericht voor de maanden september en oktober 2018

Tweemaandelijks bericht van de afdelingen Delft, Den Haag,

Leidschendam, Rijswijk en Wassenaar

Elk lid van de KMTP/Groei & Bloei kan deelnemen aan alle in

dit bericht opgenomen activiteiten.

Agenda voor de maanden september en oktober 2018

Za. 9-9    Strandwalfestival                               afd. R’wijk

v.a. Za.15-9 cursus Bloem en Doen                  afd. L’dam

Wo.   12-9    Excursie naar Duivenvoorde          afd. L’dam

Za. 15-9  Groenochtend – egels in de tuin         afd. Den Haag

Ma. 17-9  Lezing: Hoe hard is winterhard?          afd. L’dam

Wo.   19-9 Lezing Cor van Gelderen – grassen   afd. Den Haag

              Prijsuitreiking voortuinkeuringen         

Za. 22-9  Busexcursie Utrecht                            afd. Delft

v.a. Wo.3-10 cursus tuinonderhoud                   afd. L’dam

Za. 6-10  Herfstplantenbeurs Botanische Tuin    afd. Delft

Za. 6-10  Plantenruilbeurs                                 afd. W’naar

Di.  9-10  Bezoek Vreugdenhil Bulbs & Plants    afd. Den Haag

Di.  9-10  Bloemschikken                                  afd. Den Haag

Ma.15-10 Lezing: Tuinen Cornwall en Wight        afd. L’dam

Di.16-10  Lezing: de magie van tuinieren            afd. R’wijk

              Prijsuitreiking voortuinkeuringen

Za.20-10 Groenochtend – open spreekuur         afd. Den Haag

Wo24-10 Paddestoelwandeling de Horsten        afd. W’naar

Wilt u het groenbericht liever digitaal dan per post ontvangen?

Spaar papier en portokosten en meld u aan bij info@denhaag.groei.nl

Let op: Het volgende Groenbericht verschijnt rond 1 november 2018.

Geen bericht ontvangen? Meld dit aan A.v.d.Zwan, tel. 070-3524775 email: zwan-42@kpnmail.nl
AFDELING DELFT en omstreken

Website: http://delft.groei.nl Informatie: info@delft.groei.nl


Uw aanmelding voor uw activiteit naar keuze is definitief in volgorde van en na ontvangst van uw betaling van het voor die activiteit geldende bedrag op NL88INGB0004215220 tnv Groei & Bloei/KMTP Afd Delft te Delft o.v.v. de volgende gegevens: activiteit en datum van keuze, uw naam en telefoonnummer.

Annuleren kan tot 7 dagen voor de activiteit. Het geld wordt terugbetaald minus €2.50 administratiekosten.

Busexcursie Gimborn Arboretum en de Vlinderhof.

Zaterdag 22 september gaan we met de vertrouwde Sponsorbus naar de omgeving van Utrecht. In de ochtend bezoeken we het Arboretum Gimborn in Doorn, dat zich ontwikkeld heeft tot Nationaal Bomenmuseum en in zijn collectie wel 300 bomen en struiken heeft.

Naast dit museum ligt de biologische Kwekerij van Houtum, waar in de bosrijke omgeving, met liefde voor plant, dier en natuur, vooral vaste planten gekweekt worden. Hier gebruiken we de lunch en kunnen we het als plantenliefhebbers vast niet laten om een herinnering mee naar huis te nemen.

In de middag genieten we in de Vlinderhof van de prachtig aangelegde borders ontworpen door Piet Oudolf met de voor hem zo kenmerkende grassen en plantkeuze. Een uniek project, dat onderhouden wordt door vrijwilligers en onderdeel is van het Maximapark gelegen in Vleuten De Meern.

Vertrek om 9.00 uur.

Verzamelpunt: parkeerplaats A.H. Gouden Rijdersplein 15, 2645 EX Delfgauw

Kosten : G&B leden € 35.00; niet-leden € 45.00. Zie voor de betalingsgegevens het begin van dit bericht en vermeld uw telefoonnummer !

Opgeven uiterlijk 16 september. Voor informatie tel. 015-2134557

Voor bereikbaarheid op 22 september:06-14449401

Herfstplantenruilbeurs 2018

Zaterdag 6 oktober 10.00-11.30 uur

in de Botanische Tuin TU Delft.

Adres : Poortlandplein 6.  2628 BM Delft. Toegang gratis.

Van 10.00 - 10.30 uur kunt U overtollige kamer- kuip- en tuinplanten en zaden inbrengen. Vanaf 10.30 uur mag U een keuze maken uit het aanbod van andere groen- en tuinliefhebbers. Voor wie geen planten kan inleveren, is er vanaf 11.00 uur de kans om te kijken of er nog iets van zijn/ haar gading bij is.

Het is ook een goed moment om bij een kopje koffie/ thee andere G&B leden te ontmoeten en ideeën in te brengen.

Evt. inlichtingen : 015-2567876  of 015-2615445.

Voor meer informatie over de activiteiten kijk op onze website: http://delft.groei.nl. Meldt U zich dan ook graag aan voor de nieuwsbrief. Als U uw e-mailadres recent heeft veranderd graag opnieuw aanmelden.


 

Wilt u het groenbericht liever digitaal dan per post ontvangen?

Spaar papier en portokosten en meld u aan bij info@denhaag.groei.nl

 

 

AFDELING DEN HAAG

Secretariaat en Ledenadministratie: Groot Hertoginnelaan11 2517 EA 070-365 44 45 email: info@denhaag.groei.nl website: www.denhaag.groei.nl


Groen & Doen, bij Groei & Bloei

I. Groenochtenden 15 september en 20 oktober

Ieder derde zaterdag van de maand is er de maandelijkse plantenruilbeurs op de Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a (toegang via de Badhuisweg) open: 9.45-11.45.

Graag de planten inbrengen tussen 9.45 en 10.15 uur met de naam en de kleur erbij.

U helpt toch ook mee om bloemenzaad te verzamelen voor de zaaddoos? We hebben het al vaker gevraagd maar het is nu echt urgent omdat er in het voorjaar veel gebruik van gemaakt wordt. Graag droog en geschoond, naam erbij, 1jarig, 2jarig of vast en van bijzondere planten een foto.

Graag op de ruilbeurs droog en geschoond  inleveren. Heeft u vragen betreffende  de zaden, neem dan contact op met Bea Huckriede: huckriede@kpnmail.nl

Inl. over de Groenochtenden: Liesbeth Verster, tel 070-323 35 06, e-mail: liesbeth.verster@ziggo.nl

Zaterdag 15 september ontvangen we om 10.45 de Egelopvang.

Het zal u wel bekend zijn dat er in de duinen aan het einde van de Savornin Lohmanlaan een egelopvang is, er zijn vele vrijwilligers die de egels helpen en ook uitzetten. Mocht u een geschikte tuin hebben dan is het zelfs mogelijk dat u een egel kunt adopteren! Maar ik loop op het verhaal vooruit.

Zaterdag 20 oktober houden we om 10.45 “open spreekuur” waar u met al uw vragen terecht kunt. Ditmaal hebben we weer Rob Jansen ( manager van het groenbedrijf waar wij onze bijeenkomsten houden en tevens secretaris van het Internationaal Rozenconcours te Den Haag) bereid gevonden om antwoord te geven op al uw vragen. Vorig jaar is hij niet klaar gekomen met alles te vertellen over het wel en wee van de Stadskwekerij en het reilen en zeilen van de bomen in Den Haag, (daar zal het een heel slecht jaar voor geweest zijn) nu gaat hij verder.

In November is er geen plantenruilbeurs

Op 17 november in de kantine van de Stadskwekerij, een workshop o.l.v. Regina Demeijer. We gaan een deurstuk maken, hoe of wat en wat de kosten zijn leest u in het volgende Groenbericht.

II. Bloemschikken

1. In september beginnen we weer met de workshops bij Tettero & la Guirlande, Piet Heinstraat 28 ,op de 2e of 3e donderdag van de maand, aanvang 20 uur. Voor informatie of aanmelden kunt u  rechtstreeks contact opnemen met Regina tel; 385 80 56 of tettero&laguirlande.nl

2.Er is al gemeld dat we een nieuwe docent gevonden hebben voor het bloemschikken, maar we hebben er nu zelfs TWEE, werkelijk fantastisch. Beiden zijn meesterbinder en docent!

De komende tijd gaan we workshops geven en we wisselen van dames naar gelang hun beschikbaarheid. Beide docenten wonen in het Westland.

Er zijn een paar kleine wijzigingen, voortaan vragen we aan de cursisten zelf hun ondergrond (schaal of i.d.) mee te nemen en we starten om 20.00 uur

Onze eerste lesavond valt op dinsdag 9 oktober aanvang 20.00 uur in de kantine van de Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a Den Haag.

Onze docent zal Lia Ruis zijn (www.liaruisnatuurkunst.nl). We beginnen met iets eenvoudigs en gaandeweg zullen er meer moderne technieken bijkomen. We vragen u om een taartschaal mee te brengen of een platte schaal, middellijn 25-30 cm , die kunt u thuis op iets hogers zetten. De kosten zijn € 20,00, vooraf te storten op betaalrekening NL42 INGB 0003428311 t.n.v. KMTP Den Haag o.v.v. workshop Lia Ruis

De 2e lesavond valt op dinsdag 13 november 20.00 uur Stadskwekerij, we maken iets in Herfstsfeer. Docent is Ingeborg Kemperman en ook onze Kerstmiddag 15 december 14.00 uur is in haar handen. November en december worden uitgebreid toegelicht in het november/december groenbericht.

Ledenbijeenkomsten

1. Grassen in de voortuin/

Prijsuitreiking voortuinkeuringen

Op woensdag 19 september om 20.00 uur zullen weer de prijzen worden uitgereikt van de voortuinkeuringen van dit jaar. We zijn daarvoor te gast in de grote zaal van zorgcentrum “Duinhage”, De Savornin Lohmanlaan 202 in Den Haag. Door 15 wijken, verdeeld over de gehele stad, zijn de keurders op pad gegaan en het resultaat laten wij die avond zien.

Voor de pauze zal Fransje van Dorp, redacteur van Groei&Bloei, de hoofdprijzen uitreiken.

Daarna zal kweker Cor van Gelderen van Plantentuin Esveld ons vertellen over “Het toepassen van grassen in de tuin”.

Na de pauze volgt de uitreiking van de verschillende wijkprijzen. Alle prijswinnaars krijgen tijdig bericht. De keurders en de sponsors ontvangen een persoonlijke uitnodiging, maar ook alle andere leden zijn van harte welkom.

Ook dit jaar zijn er v.a. 19.30 uur en in de pauze bijzondere bloembollen te koop.

Duinhage is per openbaar vervoer te bereiken met Randstadlijn 3 en de buslijnen 23 en 24.

2. Dinsdagmiddag 9 oktober

We gaan op bezoek bij Vreugdenhil Bulbs & Plants aan de Monsterseweg 60a in ’s-Gravenzande, iets verder van huis maar een unieke kans om een tuinbouwbedrijf van deze omvang, in vol bedrijf, van zo dichtbij mee te maken. Vreugdenhil Bulbs & Plants is gespecialiseerd in o.a. de teelt van Hippeastrum, Zantedeschia, Ornithogalum, Canna en Caladium.

Om 14.00 uur worden we ontvangen in de kantine. Een oud-medewerker van het bedrijf, de heer Piet van de Helm, zal een inleidend verhaal houden over het bedrijf en de teelt van de verschillende gewassen. Aansluitend een rondleiding door de kassen. Alles komt aan bod, van oppotmachine tot inpakmachine. Houdt u er rekening mee dat het een stevige wandeling wordt.

Voor deelname aan deze ledenbijeenkomst moet U zich aanmelden bij onze secretaris, Liesbeth Hazekamp,

tel: 070-3654445 of via het mailadres: info@denhaag.groei.nl. Het aantal deelnemers is maximaal 20.

Omdat de bereikbaarheid misschien een probleem kan zijn zullen we proberen zo veel mogelijk met elkaar mee te rijden.

 

Kijk ook op de website www.denhaag.groei.nl

Meld u daar aan voor de nieuwsbrief..


 

Wilt u het groenbericht liever digitaal dan per post ontvangen?

Spaar papier en portokosten en meld u aan bij info@denhaag.groei.nl

 

AFDELING LEIDSCHENDAM

Secr: Joh. Poststraat 24, 2264 DC, tel. 070 327 31 68, b.g.g. 070 - . 327 89 59. Ledenadm: Frekeweg 118, 2263 KB, Leidschendam, tel. 070 327 26 26

website: http://leidschendam.groei.nl


LEDENAVONDEN

Lezingen         Attentie nieuwe locatie:

De lezingen wordt gegeven op de nieuwe locatie: Het Heuvelhonk,

Burgemeester Sweenslaan 6,

2262 EB Leidschendam. 

Aanvang: 20.00 uur

(ruim voldoende parkeergelegenheid aanwezig op het aangrenzende Kennedyplein).

De ledenavonden worden afgesloten met een loterij, waarbij mooie aan de tuin gerelateerde prijzen beschikbaar zijn. De toegang is geheel gratis.

1. Op maandag 17 september 2018 zal Gerard van Buiten een lezing geven over het thema: “Hoe hard is winterhard?

In onze tuinen kweken we graag de meest bijzondere planten. Veel van die planten komen uit gebieden met een heel ander klimaat dan het onze en dat zorgt soms voor problemen b.v. met de winterhardheid. Van sommige planten weten we niet beter dan dat ze bij ons eigenlijk alleen als eenjarige, of alleen als kamerplant te kweken zijn. Van andere soorten is het minder duidelijk. Een plant die bij de één probleemloos de winter doorkomt, legt bij de ander consequent het loodje. Hoe zit dat nou eigenlijk met winterhardheid? Hoe hard is winterhard?

In deze lezing neemt de hortulanus u mee naar verschillende streken in de wereld waar veel van onze sierplanten vandaan komen. Allerlei planten komen voorbij waarvan u misschien niet eens wist dat ze winterhard (kunnen) zijn! We kijken uitgebreid naar de omstandigheden die (mede) bepalen hoe winterhard een plant eigenlijk is. Én we leren trucs om sommige juweeltjes net even beter de winter door te helpen.

 Gerard van Buiten is sinds 2009 hortulanus van de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht (https://www.uu.nl/botanischetuinen). Gerard is al van kinds af aan in de weer met planten en hij heeft de laatste 20 jaar in de botanische tuin in Utrecht volop ervaringen opgedaan met de meest uiteenlopende planten. Een echte plantenman en een rasverteller!

2. Op maandag 15 oktober 2018 zal Groei en Bloei, afdeling Leidschendam,
een lezing verzorgen over “Tuinen in Cornwall en op het eiland Wight”.

Kent u ze al: de “Great Gardens of Cornwall”? Zoals The Lost Gardens of Heligan en The Eden Project van de Nederlander Tim Smit, de tuin van het prachtige, compleet ingerichte landhuis Lanhydrock of Trebah Garden met het bijzondere verleden? Cornwall heeft door de ligging in Zuidwest-Engeland een heel zacht klimaat, waardoor er subtropische planten kunnen groeien. Dat geldt ook voor het eiland Wight, een stukje meer naar het oosten. Daar liggen o.a. de Botanische Tuin van Ventnor, op het terrein van een voormalig ziekenhuis voor longziekten, en Mottistone Gardens and Estate, de warmste tuin van de National Trust, waar geëxperimenteerd wordt met droogte-verdragende planten.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan luisteren en vooral kijken naar de presentatie.

Let op: nieuwe locatie!!

EXCURSIES

Excursie naar Duivenvoorde

 (Nazomeren in het Kasteelpark)

Het Kasteelpark ligt rond kasteel Duivenvoorde. Dit park kent een eeuwenoude historie. Uit een kaart van Rijnland van Floris Balthasar uit 1615 blijkt dat er bij  kasteel Duivenvoorde een vierkant park  met singels is aangelegd.

In de 18e eeuw liet Arent IX van Wassenaar een Franse Baroktuin aanleggen. Na de dood van Arent werd Duivenvoorde minder bewoond en het huis en tuin verwilderden. Halverwege de 19e eeuw maakte de Baroktuin plaats voor een Engelse Landschapstuin, aangelegd door Jan David Zocher.

Na ruim 150 jaar had het Engelse landschapspark veel aan natuurlijke vitaliteit verloren. Stichting Duivenvoorde gaf in 2007 opdracht aan landschapsarchitect M. van Gessel tot het maken van een herstelplan. Van Gessel bracht opnieuw structuur aan in het park.

Op woensdagmiddag 12 september gaan wij deze nieuwe structuur van dit prachtige park bekijken. Wij sluiten aan bij een natuurgids van het IVN. Aanvang 14.00 uur. Entree € 1,00.

Wij verzamelen om 13.30 uur op het President Kennedyplein in Leidschendam. Met eigen vervoer (eventueel meerdere personen in een auto). Zelf rijden of meerijden graag opgeven bij aanmelding.

Aanmelden kan via email: olsthoorn.anneke@gmail.com of telefonisch 070-3877638 (na 19.00 uur).

CURSUSSEN

1. Bloem & Doen 

Het komende najaar zullen we weer verder gaan met de cursus Bloem & Doen. 

Deze cursus is bedoeld voor mensen die graag bloemschikken en meer willen weten van de technieken die daarbij worden gebruikt. We zullen ook deze keer weer diverse technieken leren. Lydia Schinkelshoek is de docent, zij gaat voor duurzaamheid en werken met natuurlijke materialen.

De cursus zal worden gegeven in het atelier van Lydia, de sfeervolle stal van Boerderij Oranjestein, Veenweg 204 in Den Haag-Leidschenveen op zaterdagochtenden van 10 tot ongeveer 12 uur.

De volgende datums zijn gepland:

15 september: een nazomerkrans met bloemen en bessen,

20 oktober: tafelstuk met ronde vormen van o.a Polychonum en Chrysanten 

17 november: een muur- of deurhanger met veel soorten groen, hout en herfstvruchten (kan eventueel ook als tafelstuk)

De kosten voor deze cursus zijn € 65 voor leden van Groei en Bloei en € 75 voor introducees.

U kunt zich tot 9 september aanmelden bij Bep Beerbaum: tel. 070-3866597 of email: h.j.beerbaum@ziggo.nl.

2. Cursus tuinonderhoud

Groei & Bloei, afdeling Leidschendam organiseert dit najaar opnieuw een “cursus tuinonderhoud”. Met de opgedane kennis is de cursist beter in staat om planten gezond en vitaal te houden. Met een tuin met gezonde planten die op de juiste plaats staan, is al véél gewonnen. Dit maakt ‘werken in de tuin’ niet alleen plezieriger, maar ook kost het onderhoud minder tijd en energie. Bovendien is het voor mens en dier veel aangenamer toeven in een tuin met een weelderige plantengroei.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

wat hebben planten nodig om vitaal en gezond te groeien;

zinvolle grondbewerkingen en verantwoord bemesten;

inrichten van een mooie border die het hele seizoen het aankijken waard is;

onderhoud van het grasgazon en hagen;

(voorkomen van) ziekten en plagen;

composteren;

benodigde tuingereedschap.

Verder wordt uitgebreid ingegaan op het snoeien van verschillende heesters, struiken en bomen om ze in gezonde staat binnen de perken te houden. Dit alles met respect voor de natuur en het milieu om ons heen.

Deelnemers ontvangen gratis een uitgebreid naslagwerk van c.a. 100 pagina’s.
De lesstof wordt aangeboden met behulp van PowerPoint -presentaties met theorie, praktische voorbeelden van de behandelde onderwerpen plus een aantal zeer illustratieve instructie-filmpjes.

Waar en wanneer: Op vijf (5) woensdagavonden 3, 10, 17, 24, 31 oktober

In wijkgebouw Essesteijn, Elzendreef 10, Voorburg.

Aanvang: 20.00 uur tot ca 22.15 uur.

Kosten van de cursus: (5 woensdagavonden) incl. uitgebreide handleiding:

voor leden van Groei & Bloei € 43,50, voor niet-leden € 52,50

Storten op girorekening: NL07 INGB 0001 5532 52 t.n.v. J.J.M. Blokland

o.v.v. cursus tuinonderhoud.

Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling.

Voor uitgebreide informatie en aanmelden: email jan.gonnie@alpineflowers.nl of telefoon 070 327 8959 (na 19.00 uur).

 .


AFDELING RIJSWIJK

Secretariaat: Prunuskade 29 2282 DX Rijswijk. tel:070-3901357 email: info@rijswijk.groei.nl


Strandwalfestival

Op zondag 9 september vindt het jaarlijkse Strandwalfestival plaats. We nodigen u uit om te komen kijken in onze Sprookjestuin, adres Schooltuinen, Julialaantje 28 in Rijswijk. Open van 12.00 tot 16.00 uur.

Er zijn activiteiten voor jong en oud.

Lezing/prijsuitreiking voortuinen

Op dinsdag 16 oktober vindt de jaarlijkse prijsuitreiking van de voortuinkeuring plaats. De mooiste tuinen worden besproken.

Aansluitend houdt de heer Wim Paul van der  Ploeg een interactieve lezing over De magie van tuinieren.

Deze avond vindt plaats in Woonzorgcentrum Steenvoorde, Generaal Spoorlaan 62 in Rijswijk. 

De avond begint om 20.00 uur.

Onze bloemschikcursussen zullen dit najaar ook weer gehouden worden in ons cursuscentrum aan de Louis Davidsstraat 1 in Rijswijk.

De juiste data voor de verschillende cursussen kunt u terugvinden op onze website: www.rijswijk.groei.nl

 


 

AFDELING WASSENAAR

Secretariaat en Ledenadministratie: Joh. De Wittstraat 20 2242 LB Wassenaar tel. . 0651005946 wwestgeest8@gmail.com website: wassenaar.groei.nl


Plantenruilbeurs

Op zaterdag 6 oktober houden we tussen 10.00 en 12.00 uur weer onze plantenruilbeurs in de tuin gelegen aan de Paauwlaan. Bereikbaar via de ingang  aan de Paauwlaan en wordt gemarkeerd met de Groei&Bloei banier. Hier kan in de berm geparkeerd worden. We hebben voor elke bezoeker enkele zakjes met zaden. Hopelijk kunt u zelf overtollige planten uit de eigen tuin meebrengen, maar dat is niet verplicht.

Paddestoelenwandeling.

Op woensdag 24 oktober om 10.00 uur houden we een paddestoelenwandeling onder leiding van bioloog Kees Pinster in het landgoed De Horsten. We vertrekken vanaf de ingang aan de Papeweg bij het entreegebouwtje. De entreekosten voor dit landgoed bedragen € 1,- en € 0.50 voor 65-plussers.

 

Aanmelding/informatie bij: de bestuursleden Wim Westgeest, tel. 0651005946 en wwestgeest8@gmail.com en bij Ber Hubben tel. 070 5117660 en beringe@casema.nl

 

In november houden we in Tuincentrum De Bosrand weer de workshop wintermand maken met heesters en ook met bloembollen.

 

Berichten van buiten Groei&Bloei.

Keukenhof Bloembollenmarkt

05/10/2018 10:00 - 06/10/2018 16:30

Keukenhof opent op vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober de poorten voor de Keukenhof Bloembollenmarkt. De kleur van het voorjaar in Keukenhof maakt plaats voor het plantseizoen. Want wie een kleurrijke tuin wil in het voorjaar start in oktober met het planten van bloembollen. In oktober en november plant Keukenhof ongeveer 7 miljoen bloembollen.

Om u een handje te helpen bij uw eigen tuin, balkon of dakterras, organiseert Keukenhof een bloembollenmarkt waarop u uw bloembollen direct bij de kweker kan kopen. Tientallen gerenommeerde en aan Keukenhof verbonden kwekers bieden een uitzonderlijk groot assortiment voorjaarsbollen, waaronder vele bijzondere soorten. U ontvangt uit eerste hand informatie over deze producten. Buiten ziet u de Keukenhof tuinmannen bollen planten en kunt u ze om tips vragen. Kortom: specialisten die vertellen hoe u thuis het meest succesvol met bollen kunt zijn.

Tijdens de Keukenhof Bloembollenmarkt kunt u het ontwerp van het bloembollenmozaïek 2019 zien. Het mozaïek is met bloembollen uitgelegd en geeft het thema van Keukenhof 2019 weer: Flower Power. De bloemententoonstelling is in 2019 geopend van 21 maart t/m 19 mei.

De Keukenhof Bloembollenmarkt is geopend op vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober van 10.00 tot 16.30 uur. De toegang en het parkeren zijn gratis. Op de markt kan uitsluitend contant afgerekend worden. Er is geen geldautomaat in Keukenhof aanwezig.

Locatie:

De Keukenhof

Stationsweg 166a

2161AM Lisse

meer

 

 

 

23
Sep
Volkstuin: late groeiers en bloeiers
22
Sep
De Styrax een vergeten of…