Activiteiten & Actueel

Groenbericht Den Haag september - oktober

AFDELING DEN HAAG

Secretariaat en Ledenadministratie: Groot Hertoginnelaan11 2517 EA 070-365 44 45 email: info@denhaag.groei.nl website: www.denhaag.groei.nl


Groen & Doen, bij Groei & Bloei

I. Groenochtenden 15 september en 20 oktober

Ieder derde zaterdag van de maand is er de maandelijkse plantenruilbeurs op de Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a (toegang via de Badhuisweg) open: 9.45-11.45.

Graag de planten inbrengen tussen 9.45 en 10.15 uur met de naam en de kleur erbij.

U helpt toch ook mee om bloemenzaad te verzamelen voor de zaaddoos? We hebben het al vaker gevraagd maar het is nu echt urgent omdat er in het voorjaar veel gebruik van gemaakt wordt. Graag droog en geschoond, naam erbij, 1jarig, 2jarig of vast en van bijzondere planten een foto.

Graag op de ruilbeurs droog en geschoond  inleveren. Heeft u vragen betreffende  de zaden, neem dan contact op met Bea Huckriede: huckriede@kpnmail.nl

Inl. over de Groenochtenden: Liesbeth Verster, tel 070-323 35 06, e-mail: liesbeth.verster@ziggo.nl

Zaterdag 15 september ontvangen we om 10.45 de Egelopvang.

Het zal u wel bekend zijn dat er in de duinen aan het einde van de Savornin Lohmanlaan een egelopvang is, er zijn vele vrijwilligers die de egels helpen en ook uitzetten. Mocht u een geschikte tuin hebben dan is het zelfs mogelijk dat u een egel kunt adopteren! Maar ik loop op het verhaal vooruit.

Zaterdag 20 oktober houden we om 10.45 “open spreekuur” waar u met al uw vragen terecht kunt. Ditmaal hebben we weer Rob Jansen ( manager van het groenbedrijf waar wij onze bijeenkomsten houden en tevens secretaris van het Internationaal Rozenconcours te Den Haag) bereid gevonden om antwoord te geven op al uw vragen. Vorig jaar is hij niet klaar gekomen met alles te vertellen over het wel en wee van de Stadskwekerij en het reilen en zeilen van de bomen in Den Haag, (daar zal het een heel slecht jaar voor geweest zijn) nu gaat hij verder.

In November is er geen plantenruilbeurs

Op 17 november in de kantine van de Stadskwekerij, een workshop o.l.v. Regina Demeijer. We gaan een deurstuk maken, hoe of wat en wat de kosten zijn leest u in het volgende Groenbericht.

II. Bloemschikken

1. In september beginnen we weer met de workshops bij Tettero & la Guirlande, Piet Heinstraat 28 ,op de 2e of 3e donderdag van de maand, aanvang 20 uur. Voor informatie of aanmelden kunt u  rechtstreeks contact opnemen met Regina tel; 385 80 56 of tettero&laguirlande.nl

2.Er is al gemeld dat we een nieuwe docent gevonden hebben voor het bloemschikken, maar we hebben er nu zelfs TWEE, werkelijk fantastisch. Beiden zijn meesterbinder en docent!

De komende tijd gaan we workshops geven en we wisselen van dames naar gelang hun beschikbaarheid. Beide docenten wonen in het Westland.

Er zijn een paar kleine wijzigingen, voortaan vragen we aan de cursisten zelf hun ondergrond (schaal of i.d.) mee te nemen en we starten om 20.00 uur

Onze eerste lesavond valt op dinsdag 9 oktober aanvang 20.00 uur in de kantine van de Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a Den Haag.

Onze docent zal Lia Ruis zijn (www.liaruisnatuurkunst.nl). We beginnen met iets eenvoudigs en gaandeweg zullen er meer moderne technieken bijkomen. We vragen u om een taartschaal mee te brengen of een platte schaal, middellijn 25-30 cm , die kunt u thuis op iets hogers zetten. De kosten zijn € 20,00, vooraf te storten op betaalrekening NL42 INGB 0003428311 t.n.v. KMTP Den Haag o.v.v. workshop Lia Ruis

De 2e lesavond valt op dinsdag 13 november 20.00 uur Stadskwekerij, we maken iets in Herfstsfeer. Docent is Ingeborg Kemperman en ook onze Kerstmiddag 15 december 14.00 uur is in haar handen. November en december worden uitgebreid toegelicht in het november/december groenbericht.

Ledenbijeenkomsten

1. Grassen in de voortuin/

Prijsuitreiking voortuinkeuringen

Op woensdag 19 september om 20.00 uur zullen weer de prijzen worden uitgereikt van de voortuinkeuringen van dit jaar. We zijn daarvoor te gast in de grote zaal van zorgcentrum “Duinhage”, De Savornin Lohmanlaan 202 in Den Haag. Door 15 wijken, verdeeld over de gehele stad, zijn de keurders op pad gegaan en het resultaat laten wij die avond zien.

Voor de pauze zal Fransje van Dorp, redacteur van Groei&Bloei, de hoofdprijzen uitreiken.

Daarna zal kweker Cor van Gelderen van Plantentuin Esveld ons vertellen over “Het toepassen van grassen in de tuin”.

Na de pauze volgt de uitreiking van de verschillende wijkprijzen. Alle prijswinnaars krijgen tijdig bericht. De keurders en de sponsors ontvangen een persoonlijke uitnodiging, maar ook alle andere leden zijn van harte welkom.

Ook dit jaar zijn er v.a. 19.30 uur en in de pauze bijzondere bloembollen te koop.

Duinhage is per openbaar vervoer te bereiken met Randstadlijn 3 en de buslijnen 23 en 24.

2. Dinsdagmiddag 9 oktober

We gaan op bezoek bij Vreugdenhil Bulbs & Plants aan de Monsterseweg 60a in ’s-Gravenzande, iets verder van huis maar een unieke kans om een tuinbouwbedrijf van deze omvang, in vol bedrijf, van zo dichtbij mee te maken. Vreugdenhil Bulbs & Plants is gespecialiseerd in o.a. de teelt van Hippeastrum, Zantedeschia, Ornithogalum, Canna en Caladium.

Om 14.00 uur worden we ontvangen in de kantine. Een oud-medewerker van het bedrijf, de heer Piet van de Helm, zal een inleidend verhaal houden over het bedrijf en de teelt van de verschillende gewassen. Aansluitend een rondleiding door de kassen. Alles komt aan bod, van oppotmachine tot inpakmachine. Houdt u er rekening mee dat het een stevige wandeling wordt.

Voor deelname aan deze ledenbijeenkomst moet U zich aanmelden bij onze secretaris, Liesbeth Hazekamp,

tel: 070-3654445 of via het mailadres: info@denhaag.groei.nl. Het aantal deelnemers is maximaal 20.

Omdat de bereikbaarheid misschien een probleem kan zijn zullen we proberen zo veel mogelijk met elkaar mee te rijden.

 

Kijk ook op de website www.denhaag.groei.nl

Meld u daar aan voor de nieuwsbrief..

 

Wilt u het groenbericht liever digitaal dan per post ontvangen?

Spaar papier en portokosten en meld u aan bij info@denhaag.groei.nl

 

meer

 

 

 

23
Sep
Volkstuin: late groeiers en bloeiers
22
Sep
De Styrax een vergeten of…