Activiteiten & Actueel

Groenochtenden

Groen & Doen, bij Groei & Bloei

I. Groenochtenden 15 september en 20 oktober

Ieder derde zaterdag van de maand is er de maandelijkse plantenruilbeurs op de Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a (toegang via de Badhuisweg) open: 9.45-11.45.

Graag de planten inbrengen tussen 9.45 en 10.15 uur met de naam en de kleur erbij.

U helpt toch ook mee om bloemenzaad te verzamelen voor de zaaddoos? We hebben het al vaker gevraagd maar het is nu echt urgent omdat er in het voorjaar veel gebruik van gemaakt wordt. Graag droog en geschoond, naam erbij, 1jarig, 2jarig of vast en van bijzondere planten een foto.

Graag op de ruilbeurs droog en geschoond  inleveren. Heeft u vragen betreffende  de zaden, neem dan contact op met Bea Huckriede: huckriede@kpnmail.nl

Inl. over de Groenochtenden: Liesbeth Verster, tel 070-323 35 06, e-mail: liesbeth.verster@ziggo.nl

Zaterdag 15 september ontvangen we om 10.45 de Egelopvang.

Het zal u wel bekend zijn dat er in de duinen aan het einde van de Savornin Lohmanlaan een egelopvang is, er zijn vele vrijwilligers die de egels helpen en ook uitzetten. Mocht u een geschikte tuin hebben dan is het zelfs mogelijk dat u een egel kunt adopteren! Maar ik loop op het verhaal vooruit.

Zaterdag 20 oktober houden we om 10.45 “open spreekuur” waar u met al uw vragen terecht kunt. Ditmaal hebben we weer Rob Jansen ( manager van het groenbedrijf waar wij onze bijeenkomsten houden en tevens secretaris van het Internationaal Rozenconcours te Den

Haag) bereid gevonden om antwoord te geven op al uw vragen. Vorig jaar is hij niet klaar gekomen met alles te vertellen over het wel en wee van de Stadskwekerij en het reilen en zeilen van de bomen in Den Haag, (daar zal het een heel slecht jaar voor geweest zijn) nu gaat hij verder.

In November is er geen plantenruilbeurs

Op 17 november in de kantine van de Stadskwekerij, een workshop o.l.v. Regina Demeijer. We gaan een deurstuk maken, hoe of wat en wat de kosten zijn leest u in het volgende Groenbericht.

meer

 

 

 

23
Sep
Volkstuin: late groeiers en bloeiers
22
Sep
De Styrax een vergeten of…