Den Haag

Groenbericht november - december afd. Den Haag

AFDELING DEN HAAG

Secretariaat en Ledenadministratie: Groot Hertoginnelaan11 2517 EA 070-365 44 45 email: info(at)denhaag.groei.nlwebsite: www.denhaag.groei.nl

 

Groen & Doen bij Groei&Bloei

Herfstschikking dinsdag 16 november

Aanvang 20,00 uur.

We gaan weer bloemschikken onder leiding van onze docent Lia Ruis in de kantine van de Stadskwekerij (Kwekerijweg 8a, toegang via de Badhuisweg)

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

We gaan in een ronde schaal werken. Het stuk heeft hoogte en is toch asymetrisch.

We maken gebruik van wat de herfst ons biedt, met een knipoog naar de vruchten van de herfst.

De kosten zijn voor leden € 20,- en voor niet-leden € 25,-. Storten op de betaalrekening KMTP, afd Den Haag:

NL42 INGB 0003 4283 11 o.v.v. herfst.

Aanmelden per email:

liesbeth.verster(at)ziggo.nl

Vergeet uw gereedschap niet: mes, draadschaar, snoeischaar.

Kerstschikking zondag 19 december

Aanvang 14.00 uur,  in de kantine van de Stadkwekerij.

Docent: Ingeborg Kemperman.

We gaan een tafelschikking maken met veel natuurlijke materialen, smal en lang zodat het op tafel kan blijven staan als er gegeten wordt. Met hoogteverschillen en een grappige twist.

De kosten zijn voor leden € 27,50 en voor niet-leden € 32,50 te betalen vóór 12 december op betaalrekening KMTP afd Den Haag NL42 INGB 0003 4283 11  o.v.v. Kerst.

Aanmelden vóór 12 december email: liesbeth.verster(at)ziggo.nl

Vergeet uw gereedschap niet: mes, draadschaar, snoeischaar.

Aanvulling zaaddoos

U helpt toch ook mee om bloemenzaad te verzamelen voor de zaaddoos? We hebben het al vaker gevraagd maar het is nu echt urgent omdat er in het voorjaar veel gebruik van gemaakt is.

Anne Kingma heeft toen alle, in het najaar binnengekomen zaden,  geschoond,  in potjes gedaan  en gelabeld. Zij heeft vervolgens de zaden gedigitaliseerd en ze staan op de website van Groei en Bloei afd. Den Haag, Heel wat leden hebben daarvan gebruik gemaakt.

Als u nu weer aan de slag gaat om zaad te verzamelen dat kunnen we weer  veel mensen aan het zaaien krijgen!

Graag droog en geschoond, naam erbij, 1jarig, 2jarig of vast en van bijzondere planten een foto. Inleveren bij Anne Kingma, Spotvogellaan 32.

Heeft u vragen over de zaden, neem dan contact op met Anne Kingma e-mail: a.kingma@kingmamail.nl tel: 3234165

 

Raadpleeg ook geregeld onze website www.denhaag.groei.nl

Meld u daar aan voor de nieuwsbrief.