Den Haag

Bestuur

 

Het bestuur van de afdeling Den Haag:
 

Voorzitter:

KLaas Pors

Tel. 070-3281091

e-mail: klaaspors@hetnet.nl

 

Secretariaat en ledenadministratie:

Liesbeth Hazekamp-van Laarhoven

Groot Hertoginnelaan 11

2517 EA Den Haag

tel. 070-3654445

e-mail: info@denhaag.groei.nl

 

Vice-voorzitter:

Anne Kingma-Helmholt

 

penningmeester:

André van der Zwan

tel. 070-3524775

e-mail: zwan-42(at)kpnmail.nl

 

Vice penningmeester

Astrid Demetriadis

 

Lid/propaganda

Ingeborg Blessing

 

Lid/Excursies

Anneke Nieuwenhuis-Damen