Den Haag

Groenbericht digitaal

WWW.denhaag.groei.nl

Groenbericht digitaal

Wij leven in een digitaal tijdperk, waarin ongeveer 90% van de bevolking over een computer, i-pod, i-pad, tablet etc. beschikt. Een tijdperk dat niet te stoppen is. Dat geldt ook voor onze vereniging. Het is u ongetwijfeld bekend dat wij over een eigen

website beschikken. Een website vol met foto’s van activiteiten door de leden genomen. Ook staan op de website de agenda en de activiteiten per maand vermeld. Zo hoeft u niets te missen, van wat er zoal plaats vindt in onze vereniging.

Diverse afdelingen van Groei & Bloei zijn overgegaan op een digitale nieuwsbrief of mededelingenblad. Voor deze afdelingen is dit zeer kostenbesparend. Het kost nu eenmaal veel geld om een mededelingenblad te laten drukken en via de post te laten verspreiden.

Iedere maand kijken er ongeveer 500 mensen naar onze website, velen kijken soms wel 2 of 3 keer per maand. Al deze mensen zorgen er voor dat een paar duizend pagina’s per maand worden bezocht.

Helemaal overgaan naar alleen een digitaal Groenbericht wil het bestuur nog niet. Wij weten dat er leden zijn die het “Groenbericht” graag in hun handen hebben. Het bestuur denkt echter dat er ook leden zijn die het alleen digitaal willen ontvangen. Zij  zouden dan tussentijds een nieuwsbrief kunnen krijgen. Voor die leden biedt het bestuur vanaf 2013 aan, het “Groenbericht” digitaal te ontvangen.

Het bestuur zou dan graag over uw e-

naar info@denhaag.groei.nl .

Voor het ontvangen van de nieuwsbrief, kunt u zich aanmelden op onze website.

www.denhaag.groei.nl.

André van der Zwan

Webmaster.