Den Haag

AVG Verwerkingsregister 2022

AVG Verwerkingsregister Naam organisatie: Groei en Bloei afd. Den HaagContactpersoon:Mw. L. Hazekamp      
 Adres:Groot HertoginnenlaanTelefoon:       
 Postcode en Plaats:Den HaagE-mail:       
           
Groepen van personenSoort PersoonsgegevensGrondslag verwerkingVerwerkingBewaartermijnVerwerking door wieVerwerking door derdenVerwerking buiten de EUICT-systemenTechnische en organisatorische beveiligingsmaatregelenToelichting
Deze velden worden gebruikt voor het opstellen van de privacy policyDeze velden zijn voor intern gebruik om o.a. de autorisatie matrix op te stellen
Benoem groepen van personen van wie je persoonsgegevens ontvangt.Benoem hier welke soort persoonsgegevens je verwerkt van de groep specifieke groep persone (bijv: NAW-gegevens, E-mailadres, telefoonnummer, etc...)Wat is de basis die van toepassing is: Uitvoering van een overeenkomst of toestemming of wettelijke verplichting etc.Beschrijf in globale termen wat je met de persoonsgegevens doet.Beschrijf hoe lang je de gegevens bewaart nadat de overeenkomst is beeindigd.Beschrijf met globale rollen wie de gegevens verwerkt. Als een deel van de verwerkingen door derden wordt uitgevoerd, beschrijf dan hier welke partijen dat zijn.Geef aan of gegevens worden doorgegeven landen buiten de EU.In welke ICT-systemen worden de persoonsgegevens opgeslagen of verwerkt.Beschrijf hoe de persoongegevens beveiligd zijn, zowel technisch asl organisatorisch 
Hieronder zijn al een aantal voorbeelden ingevuld. Wat niet van toepassing is kun je verwijderen of aanpassen. Ook kun je nieuwe regels toevoegen. Probeer de beschrijving globaal te houden.
Leden Groei en Bloei Den haagNaam, adres, woonplaats, geb. datum, geslacht, e-mailadres, telefoonnr.Lidmaatschap KMTPbijhouden ledenadministratieHoofdkantoor Gr. en Bl Zoetermeer 5 jaar, afdeling Den Haag gegevens verwijderen na opzegging lidmaatschapSecretaris afd. Den Haag neeComputer secretaris afd. Den Haag en computer hoofdkantoor ZoetermeerComputer secretaris is beveiligd met wachtwoord, regelmatig beveiligings up-dates. Zoetermeer regelt de beveiliging ook met een wachtwoord en up- dates. 
Nieuwsbriefnaam, e-mailadresna schriftelijke toestemminggebruik voor verzenden nieuwsbriefna opzegging lidmaatschap vernietigenwebsite beheerder neecomputer website beheerdercomputer beveiligd met wachtwoord, regelmatig beveiligings up-dates 
Groenbericht digitaalnaam/ e-mailadresna schriftelijke toestemminggebruik voor verzenden van Groenberichtna opzegging lidmaatschap vernietigenna opzegging lidmaatschap vernietigen neecomputer secretaris afd . Den HaagComputer secretaris is beveiligd met wachtwoord, regelmatig beveiligings up-dates. 
Drukkernaam, adres, geslachtverwerkers overeenkomstgebruik voor verzenden van papieren Groenbericht en jaarverslagna opzegging vernietigendrukker neeICT drukker  
vrijwilligersnaam, adres, woonplaats, geb. datum, geslacht, e-mailadres, telefoonnr.na toestemmingvoor gebruik van activiteiten binnen Gr. en Bl. Afd. Den Haagna opzegging vernietigensecretaris afd. Den Haag neecomputer secretaris afd . Den HaagComputer secretaris is beveiligd met wachtwoord, regelmatig beveiligings up-dates. 
Excursies/ reizenNaam, adres, woonplaats, geb. datum, geslacht, e-mailadres, telefoonnr., dieetwensen, paspoort gegevensna toestemminggebruik voor verwerken van de excursies, boekingen hotels in binnen en/of buitenlandverwerkingsovereenkomst met reisorganisatiesecretaris en penningmeester/ reisorganisatie neecomputer scretaris/ penningmeester Gr. enBl afd . Den Haag of de computer reisorganisatieComputer secretaris en penningmeester is beveiligd met wachtwoord, regelmatig beveiligings up-dates. Reisorganisatie regelt eigen beveiliging 
ArchiefNaam, adres, woonplaats, geb. datum, geslacht, e-mailadres, telefoonnr.wettelijke verplichtingbewaren van notulen bestuursvergaderingen/ jaarverslagen alg. ledenvergaderingen5 jaarsecretaris neeop papiermet sleutel afgesloten kast 
reminder activiteitennaam, e-mailadresna schriftelijke toestemminggebruik voor verzending reminderna opzegging lidmaatschap vernietigenwebsite beheerder neecomputer website beheerdercomputer beveiligd met wachtwoord, regelmatig beveiligings up-dates 
websitefoto'sna schriftelijke toestemmingvoor gebruik van activiteiten binnen Gr. en Bl. Afd. Den HaagAVG verwerkingsregister okt 2021website beheerder neecomputer website beheerdercomputer beveiligd met wachtwoord, regelmatig beveiligings up-dates