Den Haag

Propaganda

 Propaganda- en voorlichtingscommissie 

Propaganda- en voorlichtingscommissie

 

Inlichtingen: Mevrouw Ingeborg Blessing, tel. 06-29272956, e-mail: iblessing@xs4all.nl

Dit jaar zullen er weer verschillende demonstraties worden gegeven en praatjes worden gehouden in de regio Den Haag.

Volledige melding staat in de Maandberichten, in de media van de Haagse regio en in de huis- aan huisbladen.

Er wordt voorlichting gegeven bijna elke derde zaterdag van de maanden februari, maart, april, mei, juni, augustus, september en oktober op de Stadskwekerij aan de Kwekerijweg 8a (toegang via de Badhuisweg) tijdens de “Groenochtenden” met plantenruilbeurs van 10.00 – 11.30 uur.