Den Haag

Bestuur

 

Het bestuur van de afdeling Den Haag:
 

 

Voorzitter:

KLaas Pors

Tel. 070-3281091

e-mail: klaaspors@hetnet.nl

 

Secretariaat en ledenadministratie:

Liesbeth Hazekamp-van Laarhoven

Groot Hertoginnelaan 11

2517 EA Den Haag

tel. 070-3654445

e-mail: info@denhaag.groei.nl

 

Vice-voorzitter:

Anne Kingma-Helmholt

tel. 070-3234165

e-mail: a.kingma@kingmamail.nl

 

penningmeester:

André van der Zwan

tel. 070-3524775

e-mail: zwan-42@kpnmail.nl

 

Lid/Propaganda:

Liesbeth Verster-Oostergo

tel. 070 -3233506

e-mail: liesbeth.verster@ziggo.nl

 

Lid:

Anneke Nieuwenhuis-Damen

tel. 070-3543433

e-mail: annekecnd@gmail.com

 

Lid:

Astrid Demetriadis

tel:  070-3689352

E-mail: ademetriadis@hotmail.com