Den Haag

Groenbericht september - oktober afdeling Den Haag

AFDELING DEN HAAG

Secretariaat en Ledenadministratie: Groot Hertoginnelaan11 2517 EA 070-365 44 45 email: info(at)denhaag.groei.nlwebsite: www.denhaag.groei.nl

Activiteiten in september en oktober

 

Groenochtenden

Op zaterdag 18 september op de Stadskwekerij, Kwekerijweg.8. te Den Haag. Plantenruilbeurs.

Aanvang 10.00 uur.

Langzamerhand kunnen we weer terug naar normalere groenochtenden. Op zaterdag 18 september houden we nog alleen een ruilbeurs. Uiteraard zullen we ons aan de dan geldende coronaregels houden.

We blijven het op prijs stellen dat u zich, als u van plan bent om te komen, aanmeldt bij Liesbeth Hazekamp, info(at)denhaag.groei.nl  of per telefoon: 070-3654445.

Graag willen we dan horen of u planten inbrengt.

 

 

Afbeelding met voedsel, zitten, verschillend, tafel Automatisch gegenereerde beschrijvingBollenmand

Zaterdag 16 oktober hebben we om 10.00 uur een korte ruilochtend. Daarna vullen we samen met Marian Ruhé een spectaculaire bollenmand.

Aanvang 10.30 uur

Marian heeft vele soorten speciale bollen ingekocht. Zij  heeft veel ervaring en zal ons leiden in het op de juiste wijze inplanten.

Alle details zijn nog niet bekend, maar wij verwachten dat de kosten € 17,50 bedragen.

Wij kunnen voor een mand zorgen, maar u kunt ook een eigen pot  of mand gebruiken. Die moet dan wel zo’n 35 cm in doorsnee zijn en 35 cm hoog.

Via de gratis Nieuwsbrief blijft u op de hoogte zodra meer details bekend zijn.

Natuurlijk is het wel nodig dat u zich op tijd aanmeldt voor deze activiteit.

Dat kan tot vrijdag 1 oktober bij Liesbeth Hazekamp: info(at)denhaag.groei.nl of tel. 070-3654445

Betaalrekening KMTP, afd. Den Haag NL42 INGB 0003428311 o.v.v. bollenmand

 

Aanvulling zaaddoos

U helpt toch ook mee om bloemenzaad te verzamelen voor de zaaddoos? We hebben het al vaker gevraagd maar het is nu echt urgent omdat er in het voorjaar veel gebruik van gemaakt is.

Anne Kingma heeft toen alle, in het najaar binnengekomen zaden,  geschoond,  in potjes gedaan  en gelabeld. Zij heeft vervolgens de zaden gedigitaliseerd en ze staan op de website van Groei en Bloei afd. Den Haag, Heel wat leden hebben daarvan gebruik gemaakt. Als u nu weer aan de slag gaat om zaad te verzamelen dat kunnen we weer  veel mensen blij maken en aan het zaaien krijgen!

Graag droog en geschoond, naam erbij, 1jarig, 2jarig of vast en van bijzondere planten een foto, op de ruilbeurs inleveren.

Heeft u vragen betreffende  de zaden, neem dan contact op met Anne Kingma e-mail: a.kingma@kingmamail.nl tel: 3234165

 

Bloemschikken

Aankondiging: Op 3de dinsdag in november, 16 november,  de herfstschikking, begeleid door Lia Ruis. Kosten: € 20,-

Op zondag 19 december de kerstschikking met Ingeborg Kemperman.

Zodra er meer details bekend zijn sturen we een nieuwsbrief rond. In ieder geval komen deze aankondigingen ook in het volgende groenbericht van november-december.

 

Raadpleeg ook geregeld onze website www.denhaag.groei.nl

Meld u daar aan voor de nieuwsbrief.

.

Wilt u het groenbericht liever digitaal dan per post ontvangen?

Spaar papier en portokosten en meld u aan bij info(at)denhaag.groei.nl